Fastholdelsesstrategi

Fastholde elever i deres uddannelsesvalg og sikre at så stor en del som muligt gennemfører deres uddannelse gennem forskellige fastholdelsesstrategier. Det er målet at de enkelte fastholdelsesstrategier optimeres gennem et godt samarbejde med eleven, forældre, klassens lærere, UU samt andre ungdomsuddannelsesinstitutioner.

  • Fastholdelse af elever
  • Lærerens opgaver i forbindelse med fravær
  • Studievejlederens opgaver i forbindelse med fravær
  • Ledelsens opgaver i forbindelse med fravær
  • Oversigt over rollefordeling

 

Fastholdelses- og gennemførelsesvejledning på

  • HHX 1. år
  • HHX 2. år
  • HHX 3. år