Studie- og ordensregler

Deltagelse i undervisningen

For at du kan deltage aktivt i undervisningen, og dermed få det maksimale ud af uddannelsen, forventer vi:

 • At du har forberedt dig til timerne
 • At du har de materialer med, du skal bruge i undervisningen
 • At du deltager i diskussioner på klassen
 • At du afleverer dine opgaver, projekter osv. til tiden

Mødepligt

Som HHX-elev har du pligt til at være til stede i undervisningen samt ved prøver, ekskursioner m.v.

Fravær

Dine lærere fører fravær ved starten af hver undervisningstime.

Fravær kan kun registreres som godkendt fravær, hvis det drejer sig om studierelateret fravær, som er anbefalet af skolen f.eks. studiepraktik, læsevejledning, samtaler med kontaktlærer, samtaler med studievejleder, samtaler med mentor og elevrådsarbejde. Er du forhindret i at møde til undervisningen, skal du skrive dette i UDDATA og angive årsag til fravær inden timens start.

Sanktioner ved for højt fravær

Har du for meget fravær, vil du blive indkaldt til en bekymringssamtale. Hvis dit fravær ikke nedbringes i henhold til de aftaler, der indgås under bekymringssamtalen, vil du modtage en mundtlig advarsel.

Hvis du fortsat ikke nedbringer det høje fravær, får du en skriftlig advarsel i Uddata+. Er du under 18 år, sendes den også til dine forældre. Højt fravær betyder, at du ikke anses for at være studieaktiv, og derfor kan skolen iværksætte sanktioner, fx stoppe din SU, nægte oprykning til næste klassetrin eller udmelde dig fra skolen.

Oprykning

Oprykning til næste klassetrin er betinget af dit udbytte af undervisningen.

Ved skoleårets afslutning vurderer skolen dit standpunkt og dit udbytte af undervisningen. Du skal have aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver, afleveringer, projektopgaver og lignende.

Rektor kan nægte dig oprykning til næste klassetrin, hvis gennemsnittet af dine standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

Er du nægtet oprykning til næste klassetrin, kan du efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at du senest 5 år efter at have påbegyndt din HHX-uddannelse skal have fuldført denne. Hvis du nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udmeldes du af skolen.

Rektors afgørelse træffes efter, at du har haft lejlighed til at udtale dig, og rektor skal i forbindelse med den trufne afgørelse give dig en klagevejledning.

Snyd i forbindelse med skriftlige opgaver

Eleverne skal undlade snyd og lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.

Da det skriftlige arbejde i nogle fag indgår i karaktergivningen, er det vigtigt, at elevens arbejde er et udtryk for et selvstændigt arbejde. Det er således ikke tilladt at snyde med opgaveafleveringer, herunder kopiere fra andre eller kopiere/hente opgaver eller dele af opgaver fra medier/internettet, med mindre der tydeligt er angivet, at der er tale om et citat samt angivet kildehenvisning.

Afskrift fra Internettet opfattes som snyd på linje med eksamenssnyd.

Generelt medfører snyd med opgaveafleveringer en skriftlig advarsel, karakteren - 03 eller afvisning af afleveringen, og kan – i tilfælde af gentagen snyd - i værste fald betyde udmeldelse fra uddannelsen.

 • Adfærd på skolen
 • Tobaksfri Skoletids Politik College360
 • Studierejser
 • Andre praktiske oplysninger
 • Overtrædelse af skolens studie- og ordensregler
 • Samtykke vedrørende brug af billeder
 • Regler ved eksamen

 

Leveret af
Du bestemmer over dine data

Vi og vores samarbejdspartnere bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig til forskellige formål, herunder:

 1. Funktionalitet
 2. Statistik
 3. Marketing

Ved at trykke på 'OK' giver du samtykke til alle disse formål. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på vores datapolitik side.

Du kan læse mere om vores brug af cookies og andre teknologier, samt om vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at trykke på linket herunder.

Om cookies

Nødvendige
Funktionelle
Statistiske
Marketing
Afvis alle
Opdater samtykke