Studieretningsforløbet giver mulighed for faglig fordybelse i de fag der har din særlige interesse.

Innovation

På College360 gør vi, hvad vi kan for at skabe et godt studiemiljø og sammenhold.

På HTX kender vi alle hinanden – både lærere og elever. Det giver et rart studiemiljø, hvor vi kobler teori med praksis og høj faglighed. Vi gør rigtig meget for, at alle føler sig velkommen, og vi har et fantastisk fællesskab både i klasserne og på tværs af klasser og årgange.

Vi ved, at hos os på HTX får du tre sjove år i et stærkt elevfællesskab med andre dygtige unge, som har mange af de samme interesser som dig.

Du får også mulighed for at deltage i mange forskellige sociale aktiviteter, som teambuilding, fester, fredagsbar, skak-klub, Lan-parties, fodbold- og volleyball-turneringer og meget andet.

På HTX er der plads til alle, der drømmer om en fremtid præget af jobsikkerhed, spændende karrieremuligheder og iværksætteri.

Med en HTX i baggagen går du velforberedt din fremtid i møde, lige meget hvilken videregående uddannelse du vælger.

Fra skolestart i august 2019 kommer HTX i helt nye rammer i midtbyen, hvor vi skal bo sammen med HHX lige ved gågaden - og med helt nye laboratorier.

Sociale aktiviteter på teknisk gymnasium Silkeborg

 

HTX er et godt valg, hvis man virkelig vil rykke verden, forbi man lærer at arbejde med fremtidens udfordringer, og hvordan man kan være med til at løse dem.
Lise Højgaard, udviklingsingeniør hos Heliac
Jeanette Bersang, tidligere HTX-elev

Jeanette Bersang arbejder som jordemoder på Viborg Sygehus. Hun er med lige fra de indledende undersøgelser og frem til fødslen. Før, under og efter sørger hun også for at vejlede og støtte kommende mødre og fædre.