HTX Grundforløbet hjælper dig med at træffe det rigtig valg af studieretning

Grundforløbet

Grundforløbet på HTX varer tre måneder og afsluttes i første uge i november, hvor du vælger studieretning blandt skolens studieretninger.

I grundforløbet skal du have dansk, engelsk, samfundsfag, matematik og kommunikation og it. Du bliver også introduceret til vores studieretningsfag. Derudover skal du også have produktudvikling (PU) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV), som er to forløb, der skal afsluttes med en eksamen i hvert forløb. Alle klasser bliver undervist i de samme emner/det samme stof i de forskellige fag og forløb, så du frit kan vælge studieretning uden at skulle læse op på noget.

Produktudvikling (PU) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

Produktudvikling (PU) er et forløb, hvor samfundsfag og teknologi indgå i et tæt samarbejde, mens naturvidenskabeligt grundforløb (NV) er et forløb, hvor fagene biologi, kemi, fysik og matematik spiller sammen inden for et eller flere temaer. Du bliver præsenteret for nogle grundlæggende arbejdsmetoder og faglige modeller/teorier, som du skal bruge senere i din gymnasietid. Forløbene er tilrettelagt, så der varieres mellem almindelig undervisning og blokdage/projektdage, hvor du kommer til at arbejde mere projektorienteret med indholdet. Forløbene afsluttes med to interne prøver, en i hvert forløb. Prøverne dækker de faglige mål og det faglige indhold. Du får mere at vide om prøverne af dine undervisere. Du får en karakter for hver prøve, og de tæller med i dit eksamensresultat.

I slutningen af grundforløbet kommer du til en evalueringssamtale, hvor du sammen med en underviser eller vejleder sætter fokus på dine styrker og interesser, dit faglige niveau og dit fremtidige karrierevalg. Samtalen er med til at klæde dig på til at vælge studieretning.

Når du har valgt studieretning, skal du senere vælge valgfag, som kan tone din studieretning på den måde, du ønsker.