Hvad er HTX?

HTX er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en teknisk eller naturvidenskabelig profil.

HTX er en 3-årig gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til videregående uddannelser på f.eks. universiteter, handelshøjskoler eller erhvervsakademier på lige fod med andre gymnasiale uddannelser (HHX/STX).

Udover de obligatoriske fag, får du på HTX en række særligt karrierefremmende fag, som kun kan læses på HTX. Disse fag er spændende og innovative med en varieret undervisning og høj faglighed, som giver dig en klar fordel i din videre karriere. Fagene på uddannelsen er alle kendetegnet ved med variation at styrke den unikke projektorienterende, selvstændige og innovative arbejdsmetode, som er så karakteristisk ved HTX.

Den tekniske studentereksamen organiseres i et grundforløb og et efterfølgende studieretningsforløb.

HTX elever

 

Grundforløbet på HTX

Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes i første uge i november, hvor du vælger studieretning blandt skolens studieretninger.

I grundforløbet introduceres du til fagene, arbejdsmetoderne og studieretningerne. Udover de obligatoriske fag, møder du også naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling.

Når du har valgt studieretning, toner du din uddannelse med to studieretningsfag, som du sætter særligt fokus på.

Studieområdet på HTX

Udover studieretningsfagene består studieretningsforløbet af studieområdet. Studieretningsområdet består af syv tværfaglige forløb kaldet studieområder (SO 1-7. Der afsluttes med et studieområdeprojekt (SOP).