Valgfag

Udover studieretningsfag og obligatoriske fag skal du vælge en række valgfag. Disse fag kan som udgangspunkt vælges på tværs af studieretningerne. Her vil du altså komme til at gå på hold med elever fra andre klasser.

Valgfagene kan f.eks. være: (Læs mere om fagene)

Engelsk A

Fysik A

Kemi A

Kommunikation/it A

Matematik A

Teknologi A

Biologi B

Bioteknologi

Programmering B

Samfundsfag B

Design C

Erhvervsøkonomi C

Filosofi C

Idræt C

Innovation C

Programmering C

Tysk C

 

Valg af A fag:

Ifølge bekendtgørelsen består en gymnasial uddannelse af mindst 4 fag på A niveau. På 3. år har du mulighed for at vælge yderligere et eller to A fag og kan dermed gange dit eksamensgennemsnit med hhv. 1,03 (ved ET ekstra A – fag) og 1,06 (ved TO ekstra A – fag).