Er du klar til at begynde på et teknisk gymnasium?

 

At være uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse betyder, at du er i besiddelse af de faglige, personlige og sociale kompetencer, der skal til for at gennemføre HTX-uddannelsen på tilfredsstillende vis.

Faglige kompetencer

betyder, at du i grundskolen har et karaktergennemsnit på mindst 5.0 eller at du består optagelsesprøven. Det er vigtigt at du har forståelse indenfor de naturvidenskabelige fag og matematik, da det er fag som fylder meget på HTX.

Personlige kompetencer

betyder, at du er i stand til at udvise den selvstændighed og ansvarlighed, der kræves, når man går på en gymnasial ungdomsuddannelse. Du har selv valgt uddannelsen og bliver betragtet som næsten voksen. Ansvaret for at møde til undervisningen, deltage aktivt i timerne og lave lektier og afleveringer ligger hos dig selv. Det vil sige, du skal have lyst til at sætte dig ind i nyt stof og være indstillet på at bruge en del tid på dit skolearbejde - også mere tid, end du måske har været vant til i grundskolen.

Uddannelsen kræver således, at du er i stand til at planlægge og strukturere din tid, så lektier og skriftlige opgaver laves til tiden.

Oplever du problemer fagligt eller socialt, er det vigtigt, at du hurtigt henvender dig til dine lærere eller studievejleder.

Sociale kompetencer

betyder, at du kan indgå i fællesskab og samarbejde med andre elever. Gennem alle tre år vil du i mange fag skulle arbejde parvis eller i grupper i den daglige undervisning. Ligeledes er flere projektforløb tilrettelagt som gruppearbejde.