• Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsesstrategi

College360 ønsker at fastholde elever i deres uddannelsesvalg og sikre, at så stor en del som muligt gennemfører deres uddannelse gennem forskellige fastholdelsesstrategier. Det er målet, at de enkelte fastholdelsesstrategier optimeres gennem et godt samarbejde med eleven, forældre, klassens lærere, UU samt andre ungdomsuddannelsesinstitutioner. 

  • Studievejlederens overordnede funktioner
  • Fastholdelses- og gennemførelsesvejledning - HTX 1. år
  • Fastholdelses- og gennemførelsesvejledning - HTX 2. år
  • Fastholdelses- og gennemførelsesvejledning - HTX 3. år