Sådan tilmelder du dig HTX

Hvis du går i folkeskolen eller på efterskole, udfylder du et ansøgningsskema på www.optagelse.dk sammen med dine forældre eller med hjælp fra din UU-vejleder.

Har du forladt folkeskolen, skal du ligeledes ind på www.optagelse.dk og udfylde et ansøgningsskema.

Sådan tilmelder du dig på optagelse.dk

Klik på "Søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse" og du vil blive guidet igennem. 

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og godkendes inden 13. marts.

 

INFO: Studieretningen vælges først, når du er blevet optaget på College360.

Der optages elever, så længe der er plads i klasserne også efter ansøgningsfristen den 13. marts. Ring og hør nærmere på tlf. 75 360 360.


Forrang og særlige hjælpemidler

Hvis du søger om forrang på baggrund af Kommunal Eliteidræt, skal du tilføje dokument fra eliteSilkeborgs Akademi. Hvis du har en godkendelse fra Team Danmark, kan du også vælge at tilføje den.

Hvis du afkrydser JA til særlige hjælpemidler på optagelse.dk, vil du snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb blive kontaktet af HHX/HTX for afklaring af dokumentation.

Læs mere om forrang på ug.dk: https://www.ug.dk/6til10klasse/gymnasiale-uddannelserungdomsuddannelse/fordeling-af-pladser-paa-gymnasiale-uddannelser/forrang-til-optagelse-paa-gymnasiale-uddannelser

Læs mere om særlige hjælpemidler: https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-paa-ungdomsuddannelser/stoettemuligheder-og-hjaelpemidler