Med HTX udvikler du dit talent

Vi har mange tilbud til elever, som gerne vil noget ekstra eller har særlige evner og talenter.

Vi har et tæt samarbejde med Team Danmark for de elever, der dyrker sport på højt plan, og vi tilbyder talentudvikling inden for en lang række fag.

Du kan f.eks. deltage i faglige olympiader i kemi, fysik og biologi, Georg Mohr konkurrencen for matematiktalenter, Forsker-spire, Ung forsker, Lundbecks Drughunter konkurrence (udvikling af medicin), Young-entreprise (innovation og opstart af virksomheder), First Gobal Robotics (Robotkonkurrence) og Akademiet for talentfulde unge, hvor der er mulighed for at møde nogle af landets dygtigste forskere og mest innovative virksomheder.

Vi tilbyder også en række masterclasses, som varierer fra år til år; det kunne f.eks. være neurobiologi, filmvidenskab eller Esport. Vi er i gang med at indgå et samarbejde med Esport Explorer, som er en privat virksomhed, der udbyder undervisning i Esport – og det handler altså ikke om chips, cola og computerspil. Derimod handler det om samspil med HTX-fagene for på den måde at danne fundament til jobs som esport- koordinator, udøver, træner, manager, konsulent, game designer osv.