Få en elev fra Skoleoplæringscentret

Skoleoplæringscentret er et tilbud til elever, som ikke har fundet en ordinær læreplads eller som har mistet deres læreplads. Elevtiden i skoleoplæringscentret træder altså i stedet for det at være ansat som lærling/elev i en virksomhed. Her får eleverne mulighed for at fortsætte og færdiggøre deres uddannelse. 

Skoleoplæringscentrets formål er at uddanne elever inden for de uddannelser, hvor vi har tilladelse fra Undervisningsministeriet til at drive Skoleoplæringscenter. Det gør vi ved at arbejde i simulerede virksomheder, hvor eleverne løser opgaver for skolen, foreninger og mindre virksomheder. Arbejdsmiljøet og arbejdssituationerne er virkelighedsnære og alle opgaver skal derfor have en uddannelsesmæssig værdi for eleverne. Vi har afdelinger for indkøb, salg, økonomi, marketing og personale - akkurat ligesom i en almindelig virksomhed. Arbejdet i Skoleoplæringscentret må ikke lave konkurrenceforvridende virksomhed i forhold til det private erhvervsliv.

Hvis du har en idé til en opgave til Skoleoplæringscentret, så kontakt oplæringsinstruktørerne  

Virksomhedsforlagt oplæring (VFP)

Som virksomhed har du mulighed for at benytte ressourcerne fra Skoleoplæringscentret og få ekstra hænder til at løse virksomhedens opgaver i en periode op til 3 uger. Eleverne i Skoleoplæringscentret kan i perioden blive udstationeret i virksomheder i erhvervslivet, hvilket kaldes virksomhedsforlagt oplæring (VFP). Efter en VFP er afsluttet, er det muligt for elever og virksomheden at indgå en uddannelsesaftale om elevens resterende læretid under deres uddannelse.

Skoleoplæringscentret på College360 udbyder oplæring inden for følgende uddannelser:  ​

 • Autolakerer
 • Bygningsmaler
 • Cater
 • Ernæringsassistent 
 • Karrosseritekniker
 • Kok
 • Personvognsmekaniker
 • Skiltetekniker
 • Tømrer  

Som virksomhed kan der indgås flere former for aftaler: (på vej) 

 • Kort uddannelsesaftale
 • Restlæreaftale