Lærepladsen.dk

Lærepladsen.dk - Den korteste vej til dine elever

Mødested for virksomheder og elever

Lærepladsen.dk er den nye portal, hvor du som oplæringsvirksomhed har én samlet indgang til alle administrative opgaver. Lærepladsen.dk hjælper dig med rekruttering af nye elever og giver overblik over dine nuværende elevers skoleophold og fravær.  Lige nu er der mere end 15.000 elever, der søger læreplads på Lærepladsen.dk. Du kan hurtigt finde alle elever, der søger læreplads inden for jeres fagområde og tage direkte kontakt.

Collage som viser de forskellige uddannelser som udbydes på College360


Bliv godkendt som oplæringsvirksomhed

Alle virksomheder, der er godkendt som lærested, vises på Lærepladsen.dk.

 • Du kan via Lærepladsen.dk søge om at få godkendt virksomheden som lærested til en given uddannelse og du kan se, hvilke uddannelser din virksomhed aktuelt er godkendt til.

Stillingsopslag på lærepladsen.dk

 • Det er nemt og gratis at oprette stillingsopslag, som når ud til alle elever på erhvervsuddannelser i hele Danmark.
 • Du kan i stillingsopslaget indsætte link til virksomhedens egen hjemmeside eller rekrutteringssystem.

Virksomhedens profil

For at tiltrække de bedste elever, kan du beskrive din virksomhed, og hvad I kan tilbyde elever. Dette gøres på virksomhedens profil, hvor du fx kan tilføje oplysninger om:

 • Hvad arbejder din virksomhed med?
 • Hvilke kvaliteter lægger du vægt på hos en kommende elev?
 • Hvis din virksomheden i en periode ikke ønsker uopfordrede ansøgninger, kan du angive det på virksomhedens profil.

Elevoversigt

Lærepladsen.dk giver overblik over alle elever i virksomheden. I elevoversigten kan du:

 • Se elevernes uddannelsesaftaler og hvornår de udløber.
 • Se hvornår eleverne skal på skoleophold.
 • Se hvornår eleverne kommer tilbage fra igangværende skoleophold.
 • Få et overblik over elevernes fravær under skoleophold.

Få besked pr. sms/e-mail, hvis eleverne har fravær under skoleophold.

 • Hvordan får jeg adgang?
 • Vil du vide mere?