Bæredygtighed på ny skole

Bæredygtighed på ny skole

Som fremtidens erhvervsskole vil College360 kunne vise vejen til virkeligheden og være en bæredygtig skole. For College360 betyder bæredygtighed: At skaffe mennesker og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers muligheder for at få dækket deres behov. Derfor har vi på College360 en ambition om at kunne gøre en forskel, hvilket betyder, at vi som en skole gerne vil biddrage til at FN’s 17 verdensmål opnås inden år 2030.

Vi har en ambition om at være en erhvervsskole, der giver mening i nutiden og skaber tro på fremtiden. Derfor skal vi være med til at skabe udvikling i bæredygtighed!

Bæredygtighed har gennem hele processen med at planlægge, tegne og bygge vores nye skole været et fokuspunkt, hvor der bevidst er blevet truffet valg, der gavner bæredygtigheden mest muligt. Derfor har skolen fra start af haft ambitionen om at blive Denmarks første DGNB certificerede erhvervsskole.

DGNB Certificering

DGNB er en innovationsfremmende og fremtidssikrende bæredygtighedsstandard, der bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Dette betyder, at et byggeprojekt ikke blot evalueres på, hvor miljømæssigt bæredygtigt byggeriet er, men også evalueres på områderne social og økonomisk bæredygtighed. For at blive DGNB certificeret skal en byggeproces gennemgå en todelt certificeringsproces:

  • Præ-certificering af projektmateriale
  • Certificering af det endelige byggeri

 Tilbage i 2017 blev vores nye bygning præ-certificeret med GULD for projektet ’NY Skole’. I 2020 opnåede skolen GULD for det endelige byggeri og indfriede dermed ambitionen om ikke kun at blive Danmarks første DGNB certificerede erhvervsskole, men også Silkeborgs første DGNB certificeret bygning.

For at blive en certificeret DGNB bygning har College360 målrettet fokuseret på bæredygtighed i alle tre betydninger af ordet, nemlig social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed.

  • Social bæredygtighed
  • Økonomisk bæredygtighed
  • Miljømæssig bæredygtighed