Bæredygtighed

Bæredygtighed er at skaffe mennesker og miljø det bedste uden at skade fremtidige generationers muligheder for at dække deres behov.

Det er College360’s ambition at kunne gøre en forskel.

Vi vil som fremtidens erhvervsskole vise vejen til virkeligheden og være en bæredygtig skole.

En erhvervsskole, der giver mening i nutiden og skaber tro på fremtiden.

Vi ønsker, at vores skole kan give et bidrag til, at FN’s Verdensmål kan opnås inden år 2030 og med dette skabe udvikling i bæredygtighed.

Har vi råd til at lade være?

I år 2017 er skolen blevet præ- certificeret med GULD for projektet NY skole.

Certificeringsprocessen er delt op i to faser.

  • 1 * Præ – certificering af projektmateriale, som betragtes som en midtvejsevaluering
  • 2 * Certificering af det endelige byggeri

Det er vores mål at opnå GULD for det endelige byggeri. Det bygges på 3 ben: miljø, økonomi og det sociale aspekt.

Miljø

I bygningen er der konsekvent valgt rene overflader og materialer. Der, hvor stål kan fremstå galvaniseret, maler vi det ikke, og hvor betongulvet kan stå råt, lægger vi ikke et andet gulv ovenpå. Det betyder, at der ikke er brugt mere materiale end nødvendigt, hvilket er gjort for både at opfylde krav til funktion og æstetik.

Alle materialer i bygningen kan spores tilbage hvor de kommer fra, idet der foreligger dokumentation på det hele.

Vi vil også gerne fremhæve valg af bæredygtigt og certificeret træ.

Vidste du, at over 40 % af verdens ilt produceres i regnskovene? Træer er mestre i lagre CO2, og det er vigtigt at forholde sig til træets livscyklus.

Der er disponeret 622 kvm. solceller på taget.

Økonomi

Der er fokus på at optimere bygningens drift og mindske udgifterne på vedligehold.

Vi sorterer også alt affald direkte på byggepladsen, hvilket betyder en reduktion på kr. 160.000.

Der er valgt bygningsmaterialer, som har lang levetid fremfor alternativer, som kan være billigere her og nu, men har en kortere levetid.

Der er fokus på arealtilpasning i bygningen, hvilket betyder færre teorilokaler og flere lokaler som skal deles på tværs af fagene for hermed at optimere en større belægning.

Alle lokaler i bygningen udnyttes på en måde, så de både kan dække behovet i undervisningen samt aktiviteter efter skoletid.

Der er mulighed for at udvide med flere etager på skolen, så den fremtidige udvikling sikres.

Social

Der er fokus på, at bygningen er fleksibel, åben og tryg. Skolen bliver en 24/7-skole, hvor elever og gæster altid kan benytte sig af skolens aktiviteter - både de sociale som de faglige.

Skolen er tænkt som en kulturinstitution, der skal blive integreret i Silkeborg by.

En skole er en vigtig part til at kunne danne rammen for relationer og oplevelser for den enkelte.

Der er absolut forventning om øget trivsel og tilfredshed blandt medarbejdere og elever på grund af fokus på undervisnings- og arbejdsmiljø i bygningen.

Vidste du, at der fra projektet start har været elev- og medarbejderinvolvering?

På byggepladsen lægges der vægt på, at der er en høj involvering blandt håndværkerne, og derfor prioriteres ugentlige formandsmøder for at kunne sikre en god og sikker velfærd for alle på byggepladsen.