Tidslinje for byggeriet

2006:

 • Idéen om at bygge fremtidens erhvervsskole i Silkeborg opstod blandt bestyrelsen og ledelsen på daværende Tekniske Skole Silkeborg

2008: 

 • Finanskrisen gav udfordringer og projektet blev slået tilbage til start. Bestyrelsen holdt dog liv i drømmen

2012:

 • John Staal ansættes som adm. direktør for den af daværende Tekniske Skole Silkeborg

2013:

 • I foråret 2013 blev der indgået en aftale om bygherrerådgivning med firmaet Rambøll
 • Arkitektkonkurrence gennemføres
 • Der udarbejdes behovs- og programmerings analyser

2014:

 • Der bliver underskrevet en aftale med vinderen af arkitektkonkurrencen, det lokale arkitektfirma Aarstidernes Arkitekter.

2015:

 • De første entrepriser sendes i EU-udbud
 • Byggeriet udsættes på ukendt tid pga. ny lovgivning, som kræver godkendelse af aktstykke i finansudvalget
 • De resterende entrepriser, sendes i EU-udbud og der indgås kontrakter med entreprenørerne

2016:

 • Alle entreprisekontrakter bliver genforhandlet

2017:

 

 • Aktstykket bliver godkendt i maj og projektet genoptages.
 • Den. 17. august 2017 blev første spadestik taget
 • Fusion mellem Silkeborg Business College og Tekniske Skole Silkeborg under navnet College360. Skolen udbyder derved både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser samt den studentereksamen (EUX).
 • Projektet får DNGB præcertifikatet Guld, som den første erhvervsskole i Danmark.

2018:

 • Den. 26. september 2018 blev der afholdt rejsegilde

2019:

 

 • Skolens første Åbent Hus arrangement afholdes til trods for at bygningen ikke er færdigbygget.
 • Der er stor interesse for Silkeborgs nye erhvervsskole, så der afholdes fra januar måned omkring 2 rundvisninger om ugen.
 • Den. 24. juni 2019 blev begyndelsen på en måneders lang flytteperiode. Hotel og Restaurant var den første uddannelse, der flyttede ind i bygningen

2020:

 • Den 20. januar 2020 blev den nye skole officielt indviet med dertilhørende taler, reception og glade smil