Energibesparende foranstaltninger

19.september 2022

Situationen i Ukraine har medført stigende energi- og materialepriser. Det betyder, at vi på College360 er nødt til at se på alle mulige energibesparelsesmuligheder på skolen. Energimæssigt er vi ramt af mere end en fordobling af skolens omkostninger på dette felt, hvilket betyder en ekstraregning på ca. 5 mio. kr. 

Derfor vil vi i den kommende tid iværksætte følgende initiativer:

 1. Bygningernes opvarmning er nu sat til et niveau på 19 grader, sådan som det er besluttet for alle større skolebygninger i Danmark af Børne- og Undervisningsministeriet. Link til instruks
 2. Al unødvendig belysning bliver slukket
 3. Vi lukker for det varme vand ved håndvaskene på toiletterne.
 4. Vi indfører en standardåbningstid i undervisningslokalerne fra kl. 7.30 til 15.30 medmindre, at der er planlagt undervisningslektioner i lokalerne. Uden for dette tidsrum vil brugerne opleve en reduktion af:

  1. lokalernes opvarmning
  2. luftskifte
  3. lys- og strømforsyning

Hvis lokalet skal anvendes uden for åbningstiden, skal man rette henvendelse til Bygningsservice via en lærer, så varme, luft og lys kan stilles til normal funktion.

 1. Vi indfører restriktioner i forhold til opladning af elevers udstyr. Det betyder, at alle skal oplade computere hjemmefra og i løbet af skoledagen må de kunoplades i pauserne. Mobiltelefoner, powerbanks og andre devices må ikke oplades på skolen.
 2. Vores tilrettelæggelse af undervisningen vil have fokus på energi- og materialeforbrug. Det betyder bl.a., at energikrævende undervisningsudstyr i højere grad skal deles af elever og slukkes efter brug.
 3. Virtuelle undervisningsdage vil blive brugt i stigende omfang på de gymnasiale uddannelser.

Det er klart, at nogle af forandringerne vil kræve vaneændringer, men opfordringen til alle elever og medarbejdere er at spille godt med. Hvis vi hjælpes ad, kan vi reducere energikrisens konsekvenser for skolen, mens vi samtidig skaber vaner, som mindsker klimatrykket i fremtiden.

Alles adfærd har stor betydning:

 • Sluk computeren/skærmen, når den ikke er i brug
 • Sluk projektoren, når den ikke er i brug til undervisning
 • Hold døre og vinduer lukkede
 • Tag varmt tøj på i skole
 • Sluk lyset og luk vinduerne, når du forlader et lokale