Ny bestyrelse for College360 ser optimistisk på fremtiden

11.juni 2018

Ny bestyrelse for College360 ser optimistisk på fremtiden
Der blev den 8. juni 2018 afholdt konstituerende bestyrelsesmøde på College360, hvor en enig bestyrelse valgte Peter Stampe til formand og Viggo Thinggaard til næstformand. Det nye formandskab og den nye bestyrelse glæder sig over fremgang i elevtal og de inspirerende rammer, som College360 næste år kan flytte ind i.

”Det er svært at være pessimist”, udtaler den nye formand Peter Stampe med et smil. ”Efter en tid med store udfordringer for erhvervsuddannelserne, virker det nu til, at vinden blæser i vores retning. Vores elevoptag til august er i fremgang, og vi er kommet rigtigt godt i gang med fusionsprocessen og kan nu begynde at realisere nogle af de synergier og udviklingstiltag, som var visionen bag fusionen mellem det tidligere Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College”.

College360 bygger fremtidens erhvervsskole i Silkeborg
”Lige nu er kraner og gravemaskiner i gang på Bredhøjvej 8 for at skabe en ny og topmoderne erhvervsskole”, fortsætter Peter Stampe. ”Vi glæder os over, at byggeriet går fuldstændigt efter planen. Den nye skole står klar til indvielse i august 2019 med gradvis indflytning over efteråret 2019. Vi kommer til at tilbyde vores elever helt fantastiske rammer. Her bliver innovation og kreativitet sat i højsædet, og skolen kommer til at fungere som grobund for iværksætteri og entreprenørskab. Kort sagt: Vi giver vores elever en ny erhvervsskole i international superliga!”.

Den nye skole på Bredhøjvej skal rumme College360s erhvervsuddannelsescampus med uddannelser inden for både det tekniske og det merkantile område. Den nye campus kommer til at rumme mere end 40 uddannelsesretninger som f.eks. handel, kontor, finans, auto, smed, tømrer, kok, tjener, skiltetekniker og mange flere. Der er også mulighed for at vælge den erhvervsfaglige studentereksamen EUX, hvor eleverne både bliver faglærte og får fag på gymnasialt niveau, som giver mulighed for at læse på de videregående uddannelser. ”Det bliver et fantastisk mangfoldigt og spændende studiemiljø”, udtaler næstformand Viggo Thinggaard. Han glæder sig over det gode samarbejde, man har fået etableret i både formandskab og bestyrelse på College360 – et samarbejde, som betyder, at udviklingstiltag nu også er igangsat på gymnasieområdet.

Et stærkt midtbygymnasium i et nyt spændende ungemiljø
Fra efteråret 2018 og frem til 2019 undergår bygningerne på Bindslevs Plads 1 en gennemgribende renovering for blandt andet at tilbyde eleverne på Handelsgymnasiet og Teknisk gymnasium indbydende og tidssvarende klasselokaler samt helt nye state of the art laboratorie- og værkstedsfaciliteter. De to gymnasier flytter sammen i løbet af efteråret 2019 Det erhvervsgymnasiale campus i midtbyen kommer til at rumme omkring. 900 elever, som bliver en del af det spændende ungemiljø omkring Bindslevs Plads.

”Vi går en spændende tid i møde”, siger Peter Stampe. ”Jeg ser frem til samarbejdet med den nye bestyrelse og glæder mig over, at der er så mange gode takter i forhold til få flere elever ind på erhvervsuddannelserne både lokalt og nationalt.