"Bygherren bekoster rejsegildet og holdes for at undgå dårlige varsler om fremtiden"

26.september 2018

Den 17. august 2017 tog vi 1. spadestik til fremtidens erhvervsskole. Vi er nu i september 2018 nået til endnu et højdepunkt i projektet – rejsegildet den 26. september 2018. Vores officielle indvielse er sat til den 20. januar 2020.

Først blev kransen fra håndværkerne fint hejst op på gaflerne af en teleskoplæsser. Det blev, traditionen tro, efterfulgt af taler, hvor alle blev takket - ikke mindst håndværkerne. Lige pt. arbejder 100 håndværkere på byggegrunden, men inden længe vil der være 170 håndværkere på byggegrunden. Byggepladsen er godt styret af byggeleder Lene Kristensen.

Serveringen til rejsegildet var traditionelt med frankfurter/brød og kølige drikkevarer inde på byggepladsen. I 'Det Hvide hus' på Bredhøjvej 6 kunne man besøge besøgscentret, projektrummet og nostalgirummet.

Vi er nu 2/3 del henne i byggeriet, og der arbejdes hårdt på at få lukket så meget som muligt af inden 1. oktober, hvor vinterperioden for byggepladsen går i gang. Fra byggelederen Lene Kristensen nævnes også, at alle betonelementer er på plads inden udgangen af december måned. Og vi håber, at når vi når til Åbent Hus den 19. januar 2019, at der er lukket op for Skybaren, så vores gæster kan komme op og nyde den gode udsigt. 

Husk, at du kan følge byggeriet på timelapsefilmen på Youtube - College360. Kontakt os gerne for yderligere oplysninger.

  

Her kan du læse Bestyrelsesformand Peter Stampes tale ved rejsegildet: 

Kære alle….. det er en stor dag for College360 og for Silkeborg, en dag som jeg har glædet mig til i mere end 10 år.

Vi har set frem til denne skelsættende dag, siden vi sidste sommer tog det første spadestik til vores og byens nye erhvervsskole.

Forløbet op til byggeriets start har været dramatisk, ja næsten som drejebogen til en gyserfilm…… vel og mærket en helaften’s film.

Ideen om at bygge en ny skole blev født helt tilbage i 2006. Hvor der var fremsynede folk, der kunne se en ide i at flytte skole til en anden location og dermed få frigivet attraktiv erhvervsjord langs Kejlstrupvej. Værdien af vores ejendom var af en sådan størrelse, at det blev vurderet at vi kunne financierer et helt nyt skolebyggeri et andet sted i byen.

Bestyrelse og ledelse tog rigtigt godt imod denne ide, da Silkeborg Teknisk Skole, som det hed dengang, allerede på dette tidspunkt trængte alvorligt, til en modernisering af faciliteterne for vores elever og medarbejdere. Udover skolens udbredelse over flere matrikler, var hovedskolen på Kejlstrupvej 87 godt slidt og ikke længere tidsvarende.

Vi gik i gang med at afsøge muligheder for en ny placering af skolen, hvilket i sig selv var en stor opgave.
Arealerne omkring jernbanen i Midtbyen og nogle andre attraktive grundstykker blev udset som mulige og der blev igangsat en forundersøgelse af behovet for lokaler m.m.

Der blev desuden arbejdet på hvilke værdier byggeriet skulle støtte op omkring, da det var afgørende for os, at vi ikke bare ville bygge et nyt hus, men derimod et nyt attraktivt uddannelsessted, der kunne medvirke til at bremse tendensen, der allerede på det tidspunkt var et udbredt, nemlig den vigende søgning til erhvervsuddannelserne.

Sådan en proces tager jo selvsagt lang tid og alt i mens der blev arbejdet på sagen, passerede vi efteråret 2008 eller rettere september 2008, hvilket gav hele ideen og projektet de første kæmpe udfordringer.

Jeg skal ikke erindre nogen om, hvad der skete i september 2008, blot konstatere at det grundlag vi havde sat processen i gang på, forsvandt i løbet af ganske kort tid og vi dermed var slået tilbage til start.

Ideen om et nyt skolebyggeri, forsvandt dog ikke med finanskrisens hærgen og bestyrelsen holdt liv i drømmen.

Sidst på året 2012 ansatte vi John Staal som Direktør for Teknisk Skole Silkeborg og en af hans første store opgaver var at få endelig afklaret, om der kunne findes en vej og dermed få igangsat et byggeri inden for en overskuelig fremtid.

Vi havde gennem tiden haft løbende og god dialog med Silkeborg Kommune og da kommunen i 2013 åbnede muligheden for at flytte den daværende brandstation, viste der sig nogle helt nye muligheder.

Vi mageskiftede den daværende brandstation, arealet hvor vi står nu, med skolens autoafdeling højere oppe af Kejlstrupvej og skolen rådede nu over et areal på vores nabo adresse, der var stort nok til at rumme et nyt byggeri i en størrelse vi havde behov for.

Vi nedsatte en styregruppe og med advokat Jeppe Lefevre Olsens, fra Kromann-Reumert, mellemkomst fik vi et udbud på bygherrerådgivningen gennemført og indgik i foråret 2013 en aftale med firmaet Rambøll, som herefter har bistået os.

I løbet af 2013 gennemførte vi en arkitektkonkurrence eller rettere en totalrådgivnings-konkurrence, som medførte at vi kunne underskrive en aftale med vinderen af konkurrencen, det lokale arkitektfirma Aarstidernes Arkitekter, i april 2014.

Vi kunne nu for alvor sætte i gang og der blev indgået aftaler med vores finansielle partner, Danske Bank, udarbejdet udbudsmateriale til entreprenørerne, samt indgå de første aftale omkring salget af nogle af de ejendomme der vil blive i overskud, når byggeriet ville stå færdigt.

Alt var sådan set på skinner og vi fulgte tidsplanen, med en forventet indflytning i den nye skole i løbet af sommeren 2016…… måske lidt optimistisk, men med det kompetente team der var samlet omkring os, havde vi en stærk tro på vi kunne holde planen.

Vi var fra ministeriet, sent i forløbet blevet pålagt, at præsentere et aktstykke til godkendelse i Folketingets Finansudvalg, hvilket var nyt i forhold til undervisningsbyggerier af vores karakter. Nogle af forudsætningerne for, at få et aktstykke igennem var, at der skulle vedlægges underskrevne kontrakter med entreprenørerne, samt at vi naturligvis kunne dokumenterer, at vi havde finansieringen på plads.

En vanskelig øvelse, da vi naturligvis ikke kunne skrive på nogen bindende kontrakter, uden at have en endelig godkendelse fra ministeriet og dermed vide om vi overhovedet måtte bygge….. samt at vi var naturligvis udfordret på salget af vore eksisterende ejendomme, da vi selvsagt ikke kunne fortælle interesserede købere, hvornår de kunne få overdraget deres nyerhvervede ejendom.

En fastlåst situation og vi måtte hen over efteråret 2015, meddele rådgivere og entreprenørerne at vi desværre ikke kunne få aktstykket igennem og måtte udsætte byggeriet på ubestemt tid. Entreprenørerne accepterede at der blev bundet en rød sløjfe rundt om kontrakterne og at de blev lagt i skuffen, til vi havde fået løst vores udfordringer med aktstykket.

Der blev i tiden derefter arbejdet på højtryk for at få tingene til at nå sammen og vi kunne fornemme, at flere og flere tvivlede på om vi nogensinde ville komme gang i byggeriet. Det er heller ikke nogen hemmelighed at der selv hos, Svend Skov Jensen, tidligere formand for TSS, og undertegnede indsneg sig lidt mismod ind imellem.

I maj 2017 fik vi endeligt aktstykket igennem og vi kunne meddele totalrådgivere, entreprenører, ikke mindst vore tålmodige medarbejdere og resten af omverdenen, at vi nu var klar og kunne den 17.august 2017 tage det første spadestik.

Der er gået godt et år siden og der er i den mellemliggende periode, blevet bygget for fuld kraft, så vi nu i dag kan holde rejsegolde.
Vi har i samme periode gennemført en fusion mellem Silkeborg Business College og Teknisk Skole Silkeborg, hvilket betyder, at det nu er College360 der bygger en ny Erhvervsskole og byggeriet dermed har ændret en smule karakter, fra at være en hus indeholdende kun tekniske uddannelse, til nu også omfatter de merkantile uddannelser, med mulighed for at arbejde tværfagligt i et tidsvarende og inspirerende skolemiljø.

Det er med stor tilfredsstillelse at se at arbejdet skrider planmæssigt frem og jeg glæder mig usigeligt til vi kan begynde at flytte elever og medarbejdere ind i løbet af sommeren og efteråret 2019.

Tak til alle der har bidraget med at nå hertil…….Tak til Silkeborg Kommune for velvillig bistand og effektiv sagsbehandling, når vi havde brug for det….Tak til bestyrelsen der viste Svend Skov Jensen og jeg, tillid og opbakning til at fortsætte arbejdet, selv om det så svært ud….. Tak for tålmodigheden hos Rådgivere, arkitekter, medarbejdere, elever og alle andre der har været involveret.

Og sidst men ikke mindst tak til entreprenører og håndværkere for jeres tålmodighed og indtil videre for et godt og veludført arbejde og glæder mig til at se det færdige resultat.