Stor interesse for erhvervsrettede uddannelser

19.januar 2019

Lørdag den 19. januar 2019 slog College360 dørene op til Åbent Hus. For første gang kunne interesserede elever og deres forældre på samme dag få indsigt i de mange muligheder, skolen tilbyder med både tekniske og merkantile uddannelser på skolens to adresser i Silkeborg. Undervisere, vejledere og elever på College360 havde lagt sig i selen for at give de over 900 besøgende til Åbent Hus en god oplevelse og en masse ny viden med hjem.

En topmoderne erhvervsskole i særklasse

Dette års Åbent Hus på College360 bød på en premiere, da de tekniske erhvervsuddannelser og EUX Tech for første gang kunne invitere offentligheden indenfor i den nybyggede skole på Bredhøjvej. Kraner og gravemaskiner er stadig i fuld gang på byggepladsen, men fra sommeren 2019 og hen over efteråret rykker uddannelserne ind i helt fantastiske, nye rammer.

”De elever, der besøger os i dag, kommer til at gå i skole her i bygningen”, fortæller direktør Henrik Toft. ”Vi har derfor valgt at lade dem være blandt de første, der får mulighed for at opleve bygningen indefra. Vi har valgt at lade dem møde uddannelserne her, selv om vi stadig er på en byggeplads med rå betonvægge og afspærringer, fordi man allerede nu kan få et godt indtryk af, hvor lækkert det bliver. Vi får topmoderne faglokaler, der skal understøtte kvaliteten i vores undervisning og det tværfaglige samarbejde, og samtidig kommer vi til at tilbyde vores elever et levende og dynamisk studiemiljø, hvor de kan mødes på kryds og tværs. Vi glæder os så meget”.

Den nye skole skal rumme College360s erhvervsuddannelsescampus med godt 900 årselever i alt. Byggeriet skal huse skolens erhvervsuddannelser inden for det merkantile område, som giver mulighed for at få job inden for detail, service og handel, finans eller lignende, og inden for det tekniske område, hvor der er mulighed for uddanne sig til f.eks. smed, tømrer, kok, tjener, mekaniker, karosseritekniker, skiltetekniker eller lignende. Her er der også mulighed for at vælge den erhvervsfaglige studentereksamen EUX. Med en EUX-uddannelse bliver man både faglært og får fag på gymnasialt niveau, hvilket giver adgang til en lang række videregående uddannelser.

Ved indgangen til ny skole mødes vi af tjenereleverne, der byder velkommen med små lækre hors-d’oeuvres. Anne Sofie Als er én af dem. Hun fortæller, at hun til dagligt er i lære på Scheelsminde Hotel i Aalborg. Hendes lærested har bevidst valgt at sende hende på hovedforløbet på Hotel og Restaurant på College360, fordi niveauet her i branchen anses for højt. ”Jeg er superglad for mit uddannelsesforløb”, fortæller Anne Sofie. ”Tjenerfaget giver én så meget spændende viden om mad, vin og drinks, men også om psykologiske emner, så man ved, hvordan man skal tackle gæsterne og give dem en god oplevelse. Jeg har valgt uddannelsen, fordi jeg godt kan lidet at møde nye mennesker og yde god service, og jeg kan varmt anbefale uddannelsen.”

I mængden af mennesker, møder vi også Alex Bach Thygesen som er ved at uddanne sig til karosseritekniker. Han er i lære hos firmaet Burgaard-Sørensen i Varde, men er i øjeblikket på Hovedforløb 2 på College360. ”Jeg valgte at tage en erhvervsuddannelse, fordi jeg er typen, der ikke kan sidde stille. Jeg er rigtigt glad for at have valgt uddannelsen til karrosseritekniker, da man har et stort ansvar, når man opretter biler, fordi man er med til at sikre bilejerens sikkerhed”.

Stærk kobling mellem teori og praksis klæder på til erhvervslivet

På Bindslevs Plads kunne elever og forældre til Åbent Hus arrangementet møde de merkantile erhvervsuddannelser EUD Business, EUX Business og de 3-årige gymnasiale uddannelser på Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet. En gruppe top-engagerede elevguider viste rundt og fortalte om hverdagen, fagene og det sociale liv på skolen, og elever, lærere og studievejledere stod klar til at hjælpe gæsterne.

To stærke gymnasier i midtbyen

Også på Bindslevs Plads bygges der om. I løbet af foråret 2019 undergår lokalerne en gennemgribende renovering for blandt andet at tilbyde eleverne på Handelsgymnasiet og Teknisk Gymnasium indbydende klasselokaler og helt nye laboratorie- og værkstedsfaciliteter. Det erhvervsgymnasiale campus i midtbyen kommer til at rumme godt 900 elever og tilbyder 3-årige gymnasiale uddannelser, som kvalificerer til at læse videre på universiteter, handelshøjskoler, seminarier mv. Som nærmeste naboer til CampusHuset og det nye ungekulturhus på Bindslevs Plads har eleverne helt unikke muligheder for at blive en del af det nye, spændende ungemiljø.

En uddannelse på et erhvervsgymnasium giver eleverne optimale muligheder for at specialisere sig inden for deres særlige interesseområder og for at udvikle særlige kompetencer, de kan bruge senere i deres videreuddannelse og karriere. Handelsgymnasiet (HHX) tilbyder studieretninger inden for økonomi, markedsføring og internationale forhold. Teknisk gymnasium (HTX) tilbyder studieretningerne Science, Biotech, Innovation, IT og som noget helt nyt Idræt og Sundhed.

Tidligere elever var til Åbent Hus mødt op for at dele deres erfaringer med uddannelserne og deres oplevelser med at komme ud og prøve sig selv af efter deres studentereksamen. Helena Pinderup Schelle er tidligere elev på Handelsgymnasiet og læser i dag på 2. semester af sin universitetsuddannelse ”Marketing and Management Communication” på BSS under Aarhus Universitet. ”HHX har givet mig tre af de fedeste år, som jeg ser tilbage på med et stort smil”, fortæller Helena. ”På HHX blev jeg interesseret i fag, som jeg på papiret ikke troede var noget for mig, fordi lærerne brænder for deres fag og for at videregive deres viden. HHX har formået at klæde mig bedst muligt på til at vælge den videregående uddannelse, der passede til mig og har givet mig en god ballast i form af basisviden om økonomiske fag og stor erfaring med case-arbejde. Mine tre år på Handelsgymnasiet har også bidraget til, at jeg kan håndtere eksamenspres og strukturere min tid. Jeg har valgt at deltage i dag, fordi jeg føler, at som kommende elev må det være rart at få en viden om, hvad man kan bruge sin HHX-uddannelse til i fremtiden, samt hvilke oplevelser man får med i bagagen. Jeg ved i hvert tilfælde, at det var noget, jeg godt gad havde været en mulighed, da jeg stod og skulle bestemme, hvilket gymnasium jeg skulle ansøge”.

Direktør Henrik Toft glæder sig over, at så mange unge og deres forældre valgte at bruge lørdagen på at besøge uddannelserne på College360, og at gæsterne gav en masse positiv feedback på deres oplevelser til Åbent Hus arrangementet: ”Vi er som skole utroligt glade for den store interesse for vores uddannelser. Nu ser vi frem til at kunne byde velkommen til forhåbentlig mange nye elever efter sommerferien”.