Fasthold dine medarbejdere - Gi´ dem uddannelse og få økonomisk hjælp til dette

14.juni 2022

Hotel- og restaurationsbranchen mangler arbejdskraft og i særdeleshed faglært arbejdskraft. Mange gode medarbejdere er allerede i branchen, men har ikke papir på deres kompetencer.

I stedet for at opsige gode medarbejdere i nedgangsperioder skal I derfor være opmærksomme på, at I kan gøre dem faglærte og fastholde dem i jeres virksomhed samtidig med, at I får støtte til jeres lønudgifter.