Produktudvikling på skemaet

22.juni 2022

Det summede af liv, da 5.a. fra Dybkjærskolen den 6. maj 2022 for en dag fik muligheden for at prøve at gå på en erhvervsuddannelse. Her havde College360 nemlig premiere på et helt nyt samarbejde med grundskolerne i Silkeborg Kommune. Siden har flere klasser lagt vejen forbi for at opleve skolen indefra.

Nyt besøgskoncept for elever i 5.- 6. klasse
Danmark har brug for flere faglærte, men de unge vælger ofte meget tidligt erhvervsuddannelserne fra. Det nye besøgskoncept for yngre elever i grundskolerne skal bidrage til at give eleverne et kendskab til erhvervsuddannelserne, så de bliver bedre klædt på til at træffe et bevidst uddannelsesvalg.

”Normalt stifter grundskoleeleverne først bekendtskab til erhvervsuddannelserne, når de i 8. klasse har mulighed for at komme på introduktionskurser på deres lokale erhvervsskoler. Alle undersøgelser viser imidlertid, at hvis man venter for længe med at præsentere de unge for erhvervsuddannelserne, så har de selv taget et valg eller er blevet påvirket af forældre, vejledere og venner til et valg – ofte uden at have et reelt kendskab til, hvad en erhvervsuddannelse er – og så har de tendens til at vælge erhvervsuddannelserne fra”, fortæller Irene Bruus fra College360. Hun står sammen med Stig Nørgaard bag udviklingen af det nye besøgskoncept i regi af Region Midtjyllands projektet EUD for alle, som har til formål at øge kendskabet til erhvervsuddannelserne.

 

 

Kendskab til erhvervsuddannelserne klæder eleverne bedre på til uddannelsesvalg
”Med det nye besøgskoncept giver vi de yngre børn i 5. og 6. klasse i Silkeborg Kommune mulighed for at komme på besøg på College360 og opleve skolen indefra, fortsætter Irene. ”De har en hel dag til at sanse, få indtryk, samle inspiration, opleve skolen og undervisningsformen. De får mulighed for at fordybe sig i at udvikle produkter inden for de forskellige uddannelser og for at prøve at arbejde praktisk i skolens demolabs, hvor de får rigtigt værktøj i hænderne og laver et produkt, som de kan få med hjem og vise far og mor. Drømmen er selvfølgelig, at vi på den lange bane får flere til at vælge erhvervsuddannelserne, men det allervigtigste er at give børn og unge det nødvendige kendskab til at kunne træffe et bevidst valg, når de senere skal vælge ungdomsuddannelse”.

Formålet med de nye forløb er primært karrierelæring og at skabe nysgerrighed og engagement hos eleverne. Vi giver således elever i de yngre klasser og deres lærere øget viden om erhvervsuddannelserne, og om hvilke job- og karrieremuligheder erhvervsuddannelserne åbner dørene til.

Yolanda Birkedal, som er lærer for 6.b fra Sølystskolen, kunne med entusiasme spotte flere fordele ved besøgskonceptet. ”Efter besøget kan jeg bedre oplyse de unge om de muligheder, der er på Erhvervsuddannelserne. Jeg møder mange skoletrætte unge, da den traditionelle undervisning ikke altid er den bedste måde at lære på for alle børn. Glæde er en drivkraft, derfor bliver ens skole- og arbejdsliv bedst, når man er glad for det, man laver. Jeg kan bedre give de unge et råd eller to, nu hvor jeg selv har selv oplevet den mere praktiske undervisning på College360.”, fortæller Yolanda.

College360 understøtter grundskolernes arbejde med praksisfaglighed
Forløbene er udviklet, så de understøtter grundskolernes arbejde med praksisfaglighed, både i de obligatoriske valgfag og i dele af det obligatoriske emne ”Uddannelse og job”. Alle forløb bygger på praksisfaglige og anvendelsesorienterede elementer, som i praksis betyder at børnene får mulighed for at udvikle produkter inden for de forskellige uddannelser og for at prøve at arbejde praktisk i skolens demolabs. Den mulighed applauderer Anne Sofie Vedel Lerche, som er lærer for 6.b fra Sølystskolen. ”Vi laver projektopgaver i udskolingen med fokus på praksisfaglighed, men vi mangler materialer og lokaler. På College360 kan vi som i dag hos skilteteknikerne fremstille et reelt produkt, hvor eleverne plejer at lave plakater af, hvad produktet kunne være”, fortæller Anne Sofie. ”Sådan en dag som i dag styrker også det sociale sammenhold i klassen. Eleverne roser hinanden. Man hører: “Ej hvor er du god”, og ”hvor er du dygtig”.  Det er så fedt at se, at alle elever er grebet af opgaverne og at se nogle børn shine, som ellers ikke gør”. 

 

 

Det lød kedeligt, men det har været en megafed dag
Sådan lød kommentaren fra én af drengene fra 5.a. på Dybkjærskolen, som deltog i forløbet håndværk og design. Eleverne skal her opleve glæden ved at arbejde med hænderne og tilegne sig færdigheder og kompetencer inden for produktfremstilling gennem forarbejdning af metal, træ og el-artikler, korrekt anvendelse af maskiner og værktøj og sikkerhed i værkstedet. Eleverne fik den konkrete opgave at lave en højtaler til deres mobiltelefoner. De gik op i det praktiske arbejde i værkstederne med liv og sjæl og var meget optagede af at få lov til at bruge rigtigt værktøj. Der blev kælet for alle detaljer i deres egen højtaler, og nogle havde svært ved at løsrive sig fra den sidste finpudsning af slibearbejdet, da der blev kaldt til afslutning med sodavand og kage i Skolens SkyLounge. Eleverne bemærkede, at nogle af de fag, som de kender fra grundskolen f.eks. matematik, lige pludselig gav mening på en ny måde, fordi de f.eks. skulle bruge målestoksforhold for at komme i mål med udviklingen af deres højtaler. Eleverne kommenterede også på, at det var spændende at opleve, hvad der foregik inde i en bygning, som man måske regelmæssigt er kørt forbi uden at vide, at man kunne få en uddannelse her. At opleve det store hus indefra, at arbejde i værkstederne, at møde de ældre elever og undervisere i arbejdstøj og få en rask gang fodbold med dem i pausen, var alt sammen oplevelser, der var med til at skabe en ”megafed dag”.

Flere skal opleve en erhvervsuddannelse som et helt naturligt valg
Der er i dag ingen faste aftaler mellem Silkeborg Kommune og erhvervsuddannelserne om besøg i de yngre klasser, så de skoler, der har tilmeldt sig College360s nye forløb, har selv taget initiativ til samarbejdet og betaler selv de udgifter til materialer og transport, som forløbene afføder.

”Vi søger fra College360s side at komme i dialog med de enkelte skoler i kommunen og flere har vist interesse”, fortæller Stig Nørgaard. ”Det ligger os på hjerte, at de unge får et godt kendskab til alle uddannelsestyper, så de kan træffe bevidste valg, når de kommer så langt. Alt for mange unge træffer i dag automatvalg og oplever det som et nederlag, når deres valg af uddannelse ikke viser sig at være det rigtige for dem.

På de nye forløb prøver de unge erhvervsuddannelserne af. Målet er at skabe kendskab gennem egne oplevelser. Vi undlader bevidst at tale om uddannelsesvalg for at frisætte dem fra pres. Det handler om læring frem for valg. Vores råd til deres forældre er derfor også, at spørge ind til aktiviteter af denne type eller for den sags skyld til introduktionskurser og brobygning på en ny måde. Prøv at spørge ”Hvad fik du ud af at være på besøg?” frem for at spørge ”Nå, er det så en uddannelse for dig?” Det hjælper eleven til at reflektere over egne oplevelser uden at sætte dem under pres.

Ønskescenariet er selvfølgelig, at denne type besøg på erhvervsskolerne på sigt bliver en fast del af grundskolerne forløb omkring Uddannelse og Job, og at erhvervsuddannelser i sidste ende kan blive et helt naturligt valg – og ikke second choice, som nogle opfatter det i dag”.

På nuværende tidspunkt er der aftaler i kalenderen med flere 5.-6. klasser fra flere skoler, som vist interesse for de nye forløb på College360. Nogle elever skal ligesom som Dybkjærskolen arbejde med produktudvikling på forløbet Håndværk og Design, mens andre deltager i forløb med temaerne innovation, billedkunst, spansk eller madkundskab.

På College360 ønsker vi at styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for den enkelte elev, derfor har vi et tæt samarbejde med byens mange grundskoler, UU Silkeborg og Silkeborg Kommune læs mere om grundskolesamarbejdet

Er du interesseret i at høre mere om forløbene? Så kan du få mere information eller booke en aftale hos:

Trine Kiærbye Jensen
Studievejleder
Business, Håndværk og design, Studievejledning