Sådan foregår en svendeprøve på smedeuddannelsen

17.marts 2021

En erhvervsuddannelse afsluttes med en svendeprøve. Vi har fulgt to elever på smedeuddannelsen under deres svendeprøveforløb i efteråret 2020 for at give et indblik i, hvordan det forløber. Eleverne er Simon Hjorth Thomsen, som har været i lære som kleinsmed hos Øgaards Lastvognsopbyg & Hydraulik ApS og Bjørk Harboe Møller, som har været i lære hos Refshale Rustfri.

Faserne i en svendeprøve
Svendeprøven er det 4. og sidste hovedforløb på smedeuddannelsen og varer 5 uger. Op til skoleperioden starter eleverne med et idéforløb på 14 dage, hvorefter deres projektidé skal fremlægges og godkendes hos underviseren. De får genopfrisket retningslinjerne for svendeprøven, som skal indeholde nogle bestemte elementer og får feedback på deres idé. Derefter har eleverne endnu 14 dage til at arbejde med deres håndskitser.

Selve svendeprøveforløbet på skolen er inddelt i en række faser:

  1. Fremstilling af deres tekniske dokumentation til svendeprøven: (46 timer)
  2. Klargøring af arbejdsplads. (ca. 2 dage)
  3. Produktion af projekt i værkstedet (51 timer)
  4. Udarbejdelse af konklusion (5 timer)
  5. Selve svendeprøven

Nutidens smed arbejder med moderne teknologi
”Opgaverne i svendeprøveforløbet afspejler mangfoldigheden i de arbejdsområder, som en smed kan varetage og viser de mange, forskellige grene af smedearbejdet”, fortæller uddannelsesleder Dennis Sjørslev Ankersen, som underviser på forløbet. ”Vi oplever ofte, at folk har et meget stereotypt billede af smedefaget”, fortsætter han. ”Det er rigtigt, at vi hamrer og svejser i metal, men i dag hører der meget mere med til smedefaget, så vi arbejder både bag computeren og med moderne teknologi i værkstedet f.eks. CNC og robotteknologi”.

Vi møder eleverne Simon og Bjørk første gang i fase 1 af svendeprøveforløbet, hvor de har fået godkendt deres idé og udarbejdet deres håndskitser. De arbejder sammen med resten af deres hold i ved pc’en med fremstilling af den tekniske dokumentation. Her producerer de en projektbeskrivelse med begrundelse for valg af projekt og 3D tegninger af deres projekt på baggrund af deres håndskitser. De udarbejder også komplette arbejdstegninger, materialebeskrivelse med begrundelse for materialevalg, styklister, materialelister og indkøbslister. Lige som de laver beregninger på forbrug, vægt, pris og estimeret timeforbrug på produktionen af projektet.

 

Barskabe, lænestole, dampmaskine – kun fantasien sætter grænser
Simon fortæller os, at han som afsluttende projekt har valgt at lave et barskab med indbygget lys og en lænestol med fodskammel. Han viser os de 3D tegninger af både barskab og stol, som han arbejder på og den lange liste over materialer, som kommer til at indgå i hans projekt. ”Jeg ved godt, at mit projekt er ambitiøst, fordi der er mange dele. Noget af det mest udfordrende ved mit projekt, tror jeg, bliver at få kurverne på elementerne til ryggen af min lænestol til at blive ensartede. Jeg er meget spændt på, om det lykkes mig”, beretter Simon. ”Min lænestol og fodskammel skal senere betrækkes, og så vil jeg have mit projekt til at stå fremme i mit hjem” 

Bjørk fortæller, at han har valgt at bygge en dampmaskine i forbindelse med sin svendeprøve. På sit sidste hovedforløb byggede han et lille tog, og det har inspireret ham i hans projektvalg. ”Det er et udfordrende projekt, fordi der er mange beregninger og meget præcisionsarbejdet. Mine elementer skal slutte tæt sammen, og elementerne skal samles i en bestemt rækkefølge”, fortæller Bjørk, mens han viser os de håndtegninger, han har lavet, og som nu skal laves som 3D tegninger. 


Det gælder om at have en plan og få den til at lykkes
Når dokumentationen er på plads, så skal svendeprøveholdet i gang med at indrette deres arbejdspladser i værkstedet. Det har de ca. 2 dage til. ”Det handler om at have alle materialer klar og have gennemtænkt arbejdsprocessen, så man har tid til at komme i mål med projektet”, fortæller Simon ”Vi har jo ikke prøvet at lave det før, så der kan let ske noget, vi ikke har forudset.”

Eleverne har kun 51 timer til at producere deres projekt. Her arbejder de f.eks. med CNC skærer, CNC kantbukker, svejserobot, svejsning ved brug af TIG, MAG og elektrodesvejsning og tilpasning med høj præcision og viser således, at de kan bruge alle de kompetencer, som de har opnået på de forudgående skoleophold og under praktik i virksomheden. 

På en af dagene i værkstedet møder vi igen Simon, som nu er i fuld gang med produktionen af sin lænestol. ”Alt er gået supergodt og lige efter planen indtil videre”, fortæller han. ”Som I kan se, så lykkedes det mig at få lavet alle pladerne til min lænestol, og det gik lettere end forventet, så jeg er godt med i forhold til min plan. Jeg er stort set færdig med begge mine møbler, så jeg bliver klar til eksamen i næste uge”, fortæller han med et stort smil, før han igen kaster sig over svejsningerne. 

Efter produktionen i værkstedet skal eleverne udarbejde en konklusion, hvor dokumentation og eget arbejde selvevalueres. Her skal eleverne også beskrive, om der er lavet ændringer i værkstedet, og i så fald skal arbejdstegningerne opdateres.


Projektet står sin prøve, og så er der fest
Så er det tid til selve svendeprøven. Der kommer 2 skuemestre – en arbejdsgiver og en arbejdstager, som i samarbejde med kontaktlæreren bedømmer elevens arbejde. Eleven kommer ind og fremlægger sit projekt og fortæller om processen i ca. 15 minutter. Derefter udregnes og fastsættes karakteren.

Som afslutning på forløbet afholdes der svendeafslutning for eleverne. Her inviteres eleverne, deres familie og virksomhed ind til en fejring på skolen, hvor der tages billeder til avisen og holdes taler for eleverne. De færdigudlærte smede kan se frem til en god løn og gode job- og karrieremuligheder. Nogle af eleverne vælger at blive i deres oplæringsvirksomheder efter endt læretid, men som smed er der rigtigt gode jobmuligheder mange steder i Danmark og udlandet.