19.marts 2018

På erhvervsuddannelsen på College360 får eleverne takket været et nyt koncept en unik mulighed for at afprøve teori i praksis i tæt samarbejde med lokale virksomheder.

College360 starter fra i 2017 et nyt undervisningskoncept på EUD Butik og Handel. Nu skal eleverne have fire dage på skolen og i praktik én dag om ugen på deres 2. semester. Erhvervsuddannelsen foregår først et år på skolen med grundforløb og praktik og derefter to år i en elevplads. Med det nye koncept skal eleverne via praktikken på grundforløbet lave en virksomhedstilknytning, som giver dem mulighed for at afprøve teori i praksis og hjælpe dem frem mod en læreplads.