Akademiet for Talentfulde Unge – fagligt engagement og nye venner

26.april 2021

”Det er fedt at deltage i noget, hvor alle er så engagerede i det faglige” fortæller Thorbjørn, Maja og Thea, tre af de fire elever fra 1. årgang på HHX der i år deltager i ATU – Akademiet for Talentfulde Unge, som er et akademisk talentprogram for gymnasieelever.

På ATU besøger eleverne blandt andet de forskellige fakulteter på universitetet, lærer om studieteknik og kan tilmelde sig forskellige valgfrie arrangementer, som kan være alt fra foredrag om ”Stormagtsspillet i Arktis” til seminarer om ”Frankenstein og det posthumane”.

For Thorbjørn, Thea og Maja var det både det faglige og det sociale der tiltalte dem ved ATU, for det er spændende at lære en masse andre gymnasieelever med helt andre baggrunde og interesser end sig selv at kende, og de glæder sig til, det bliver muligt at mødes fysisk med de cirka 190 andre ATU’ere.

Selvom de endnu ikke har mødtes fysisk med de andre deltagere, synes eleverne allerede ved de virtuelle seminarer, at det er tydeligt, at netop den store forskellighed mellem deltagerne er en styrke ved ATU-programmet. ”Det er sjovt at se, at der er så mange forskellige måder, at opfatte det vi hører på”, fortæller Thorbjørn.

På ATU bliver eleverne gennem samarbejde med Aarhus Universitet præsenteret for både humaniora, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og naturvidenskab, og særligt de to sidste kan være lidt svære at relatere til for HHX eleverne, da det ikke er fag, de har til hverdag. Men eleverne fortæller, at det alligevel er både spændende og relevant, for selvom det faglige indhold er nyt og vanskeligt, kan eleverne sagtens genkende fx den frustration over læringsprocessen, som en ph.d. studerende fra sundhedsvidenskab beskrev for dem ved sidste arrangement, og det er noget, de kan tage med sig direkte ind i deres daglige undervisning på HHX.

ATU-programmet varer cirka 2 år, og består af både obligatoriske og valgfrie arrangementer, som eleverne deltager i uden for skoletiden samt en sommercamp i ferien efter 1.g. Programmet kan være et rigtig godt supplement til den almindelige undervisning for de elever, som er særligt fagligt engagerede, og har lyst til at snuse til livet som universitetsstuderende.