Festlig dimission på HHX

28.juni 2022

Fredag den 24. juni 2022 blev der afholdt dimission for afgangsklasserne på Handelsgymnasiet Silkeborg. 234 dimittender med blå studenterhuer og glade smil fik overrakt deres eksamensbeviser af rektor Jens Ditlev Hansen i overværelse af deres familier.

I forbindelse med dimissionen blev der uddelt en række legater sponsoreret af lokale virksomheder, som dermed gerne vil anerkende en særlig indsats fra eleverne. Legaterne uddeles til elever, der har udmærket sig fagligt eller har gennemgået en bemærkelsesværdig faglig udvikling. Det kan også være elever, der har vist et særligt engagement eller har haft betydning for deres kammeraters trivsel på skolen.

Vi ønsker til lykke til alle årets legatmodtagere.

 

 

Årets superstudenter
Vi kunne i år under dimissionen kunne ønske til lykke til hele to superstudenter. Julie Brændegaard Jensen og Frederik Midtgaard Fog kom begge ud med et flot eksamensgennemsnit på 11,8. De måtte dermed dele det årlige Mascot-legat på 10.000 kr., som gives til den eller de elever, som afslutter med det højeste gennemsnit efter stor indsats gennem tiden på Handelsgymnasiet.

 

 

Præmiering af essaykonkurrence og bedste danske stil
Hvert år udskriver Handelsgymnasiet Silkeborg en essaykonkurrence blandt 3. års eleverne. I år lød opgaveformuleringen: ”Hvordan påvirker krigen mellem Rusland og Ukraine den internationale samhandel samt det internationale samarbejde, og hvilken betydning har det for Danmark og dansk økonomi?”

I besvarelsen skulle eleverne demonstrere, at de kan reflektere over, hvordan samfundsøkonomien påvirkes på mikro- og makroniveau. Eleverne skulle ligeledes tage stilling til, hvordan Danmark som en lille, åben økonomi påvirkes samt til de individuelle og globale aspekter af krigen.

I år blev Fie Winther Højers essay udvalgt som det bedste af dommerkomitéen, og hun modtog præmien fra Mascot på 5000 kr. for et rigtig spændende og fagligt velformuleret essay, hvor der tages udgangspunkt i globaliseringen og det at åbne døren for fremmede. Læs essay her

 

 

På samme vis kåres hvert år den bedste danske stil. I år gik denne pris til Laura Flindt Nielsen, som fik overrakt sin præmie fra Silkebus på 1500 kr. for sin analyse, fortolkning og perspektivering af Tine Høegs ”Nye rejsende”. Laura modtager prisen, fordi hun i et personligt, præcist og varieret sprog viser en flot evne til at sætte sig ind i tekstens univers samt de problemstillinger, romanens hovedpersonen står over for. I besvarelsen viser Laura, at hun ikke blot er en fremragende tekstlæser, men også har blik for de tendenser, der i disse år kendetegner den danske litteratur.

 

 

Stort tillykke med eksamensbeviset
Dimissionen afsluttedes med champagne i solskinnet i skolens gårde. Vi ønsker alle stort til lykke med eksamensbeviset. Nu venter der studenterne en festlig tid med studenterkørsel og gilder. Tak for denne gang til jer alle.

 

 

Vi har mange dygtige elever, der alle brænder for at udvikle sig fagligt og personlig. Her kan du kan møde de elever, der hvert år forlader vores skole og går ud i verden med en velfortjent svendeprøve / fagprøve / eksamen.