Grænseland tur-retur

09.december 2022

I tyskundervisningen lærer eleverne om tysk kultur, og da vi kun er en bustur fra at kunne opleve den på egen krop, tog de to tysk-B valghold på 2. år på udflugt til Knivsbjerg og Flensborg for at afprøve sproget og undersøge det dansk-tyske grænseland. 

 

Første stop på turen var Knivsbjerg ved Aabenraa, som i dag fungerer som samlingspunkt for det tyske mindretal i Danmark. Her gav formand for det tyske mindretal Hinrich Jürgensen eleverne en rundvisning, og fortalte om det særlige ved det dansk-tyske grænseland, som internationalt roses for at være gået fra at være et konfliktfyldt område til et område, der i dag er karakteriseret ved godt naboskab. Han fremhævede bl.a. muligheden for at gå på tysksprogede skoler i Danmark og omvendt som eksempler på dette, og trak  tråde til den aktuelle situation i Ukraine, hvor en del af konflikten netop handler om det russiske mindretal på den Ukrainske side af grænsen. 

Eleverne fik også en rundvisning i mindelunden ved Knivsbjerg, hvor de så mindesten for soldater fra det tyske mindretal i Danmark, der var faldet på tysk side i første og anden verdenskrig. Her forklarede Hinrich Jürgensen, at de ønsker at formidle og forklare om krigene frem for at slette sporene fra dem, men at det også stillede nogle svære dilemmaer, som når nogle af soldaterne på mindestenene blev dømt for krigsforbrydelser post mortem.  

 

 

Som forberedelse til besøget i Flensborg havde eleverne læst om grænselandet og forberedt oplæg på tysk om forskellige steder i byen. I grupper på tværs af klasserne tog eleverne så på By-rally gennem det centrale Flensborg, og holdt oplæg for hinanden om bl.a. Neptunbrunnen, et springvand som de danske studenter fra Duborg-skolen danser om efter de har fået deres studenterhuer, og Flensborghus, der er centrum for det danske kulturelle arbejde i Sydslesvig. Turen gennem Flensborg gav eleverne mulighed for at både tale tysk med hinanden og for at se nærmere på nogle af de centrale steder for det danske mindretal i byen.

Eleverne havde også læst hjemmefra om de ikoniske tyske julemarkeder, og som afslutning på dagen havde de lidt tid til at udforske julemarkedet i Flensborg på egen hånd. Her fik eleverne tid til at hygge sig med hinanden på tværs af klasserne, hvilket ellers kan være vanskeligt på valgholdene i en travl hverdag, hvor man kun ser hinanden til undervisning en gang eller to om ugen. Især på valghold i 2. fremmedsprog kan det give udfordringer i timerne, at eleverne ikke kender hinanden godt, da det kræver tryghed i klasserummet at øve sig i at tale på det nye sprog. Men forhåbentlig har turen til Flensborg været med til at bløde op for det, ved at ryste eleverne bedre sammen.

 

 

Du kan læse mere om Handelsgymnasiet her på siden