Samarbejde med Kornmod Realskole

14.januar 2020

Handelsgymnasiet har i øjeblikket et samarbejde med Kornmod Realskole og deres 8. klasser (100 elever i alt) om faget Markedskommunikation.

Elever har været på skolen 2 dage, hvor de har fået præsenteret fagets emner, som skal anvendes i et projekt på deres egen skole. Projektet munder ud i en konkurrence, hvor de skal anvende fagets metoder og teori i en konkret miljøkampagne.