Rekordmange elever vælger Handelsgymnasiet

15.august 2022

For tredje år i træk oplever Handelsgymnasiet Silkeborg, College360 en stigning i antallet elever, og også i år oprettes der ekstra klasser for at få plads til alle

Der bliver rift om stolene, når det ringer ind til første time på Handelsgymnasiet Silkeborg på Bindslevsplads 1 i disse dage. Gymnasiet har nemlig optaget et rekordhøjt antal elever og hele 318 nye 1.g’ere erstatter de 234 studenter der inden sommerferien kunne trække den hvide hue med det blå bånd på hovedet.

Men stigningen i elevtallet kommer ikke ud af det blå, mener Jakob Mørk Christiansen, som er studievejleder på Handelsgymnasiet Silkeborg. ”Vi har oplevet en stor stigning i antallet af elever fra grundskolen, som besøger os til brobygning, og her får mange øjnene op for, at Handelsgymnasiet er et godt valg for dem, hvis de ønsker en studentereksamen med en erhvervsrettet profil” fortæller han, og forklarer, at grundskoleeleverne før besøget måske ikke er klar over, at en eksamen fra Handelsgymnasiet både giver adgang til videregående uddannelser, mulighed for at gå direkte i arbejde eller starte egen virksomhed som iværksætter.

 

 

En national højdespringer
Også set med nationale øjne er tilslutningen til Handelsgymnasiet Silkeborg stor. På landsplan vælger 21% af de, der starter på en ungdomsuddannelse HHX, mens det i Silkeborg er hele 30%. Det er der især tre grunde til, mener Heine Bjerregaard, der er uddannelsesleder på Handelsgymnasiet Silkeborg: ”For det første, har vi et velfungerende og kompetentlærerkollegium, der hver dag skaber spændende og nytænkende undervisning med tydelig kobling til praksis på arbejdsmarkedet. Desuden har vi en kultur, hvor der er særligt fokus på trivslen blandt de unge på uddannelsen. Der er for nyligt opgraderet på ressourcer og støtteforanstaltninger i vores studievejledning og kontaktlærerordning, der løbende understøtter de unge både fagligt og socialt til at få en givende gymnasietid. Og for det tredje, arbejder vi intenst med elevindflydelse og elevinddragelse ud fra et ønske om løbende at udvikle os i en retning som eleverne understøtter”.

Heine Bjerregaard uddyber, at der på skolen er et stærkt samarbejde mellem lærere, ledelse og elever i blandt andet Elevrådet og Eventudvalget. Det samarbejde er med til at skaber rammerne om skolens sociale liv, og man søsætter også i dette skoleår en række nye initiativer, som klubber med brætspils en aktieklub og en sportsklub, der skal styrke sammenholdet blandt eleverne i hverdagen. ”Det er tydeligt, at de unge efterspørger flere sociale arrangementer efter de svære Coronanedlukninger, og det vil vi naturligvis understøtte, så alle skolens elever får en oplevelse af et velfungerende fagligt og socialt fællesskab”, forklarer Heine Bjerregaard.

Læs mere om Handelsgymnasiet her på siden