Ved dimissionen den 25. juni 2021 blev Jens Paaske hædret som vinder af årets essay konkurrence og fik overrakt 5000 kr. sponsoreret af Mascot.

25.juni 2021

Hvert år udskriver Handelsgymnasiet en essaykonkurrence blandt 3. års eleverne. I år handlede opgaven om Coronakrisen set med samfundsøkonomiske briller. HHX eleverne skulle besvare spørgsmålet ”Hvad betyder Coronakrisen for Danmarks økonomi og for den internationale økonomi?”

I besvarelsen skal eleverne demonstrere, at de kan reflektere over, hvordan samfundsøkonomien påvirkes på mikro- og makroniveau. De indkomne essays vurderes af en dommerkomité.

Ved præmieoverrækkelsen sagde rektor Jens Ditlev Hansen til Jens Paaske: ”Det har i år været en svær opgave at udpege en vinder, da der er kommet flere rigtig gode besvarelser, men en enig dommerkomité mente, at dit essay skilte sig ud. Under overskriften ”Rejsen gennem Coronakrisens økonomiske påvirkning af samfundet”, veksler du mellem det abstrakte og konkrete på en spændende måde, hvor du i særlig grad udnytter din sproglige bevidsthed. Du inddrager et citat fra en af de store filosoffer Lao Tzu: ”En rejse på tusinde mil starter under dine fødder”, og det arbejder du videre på gennem hele essayet, og det er med til at sætte billeder på de økonomiske konsekvenser ved Coronakrisen gennem genkendelige og relaterbare eksempler.

Der er brugt flere spændende citater i essayet bl.a. en omskrivning af rapperen Kesi: ”Jeg har langt flere problemer end penge”, som henviser til manges situation lige nu. Der er også mange henvisninger til den makroøkonomiske udvikling og hvilke problemer det giver en ellers stærk økonomi.

Alt i alt et rigtig spændende essay der fortjener præmien fra Mascot på de 5.000 kr.” 

Vi ønsker Jens stort til lykke med den fine besvarelse og præmien.

Du kan læse hele Jens’ essay her.