Teknisk Gymnasium på College360 sætter fokus på pigers fremtid inden for naturvidenskab, IT og teknologi.

27.september 2019

For fjerde år i træk inviterer HTX Silkeborg kommunens 8. klasse-piger til Girls’ Day in Science.

Onsdag den 2. oktober besøger 54 piger, fra kommunens 8. klasser, HTX Silkeborg for at fordybe sig i og blive klogere på naturvidenskab, IT og teknologi. De 54 piger bliver fordelt på tre forskellige workshops, hvor de sammen med pigerne fra 2. og 3.g på HTX skal udforske tre områder, der oftest associeres som ’drenge-fag’.

I løbet af Girls’ Day in Science møder deltagerne tidligere kvindelige HTX-elever, som fortæller om, hvordan de har brugt deres interesse for naturvidenskab, IT og teknologi i deres studie- og karrierevalg. Som afslutning på dagen har 8. klasse-pigerne mulighed for at spørge ind til dét at være pige på et teknisk gymnasium, hvilket oftest forbindes med at være lidt af en drengeverden til trods for, at ca. 35% af eleverne på HTX-uddannelsen er piger.

Girls’ Day in Science plejer at være en succesfuld dag med lærerige og spændende projekter, som såvel HTX-pigerne som 8.klasse-pigerne får et stort udbytte af, idet der på tværs af klasserne bliver skabt en fælles indsigt i de muligheder, de naturligvidenskabelige og tekniske fag tilbyder. Der skabes en særlig stemning og et helt unikt læreringsmiljø, når pigerne alene får lov til nørde med de 3 fagområder.

Fokus på pigers fremtidsvalg

Girls Day in Science, der er et landsdækkende arrangement, har til formål at vise unge piger, at de kan være mindst lige så gode til de naturvidenskabelige og tekniske fag som drengene. Arrangementet sætter fokus på de muligheder, mange piger afskriver sig ved at fravælge IT, teknologi og naturvidenskab i deres uddannelsesvalg og prøver derved at inspirere flere piger til at vælge en fremtid inden for naturvidenskabelige og tekniske fagområder. Ved at sætte fokus på succesoplevelser får pigerne større tiltro til egne evner og får muligheder for at skabe deres egne erfaringer med fagene. ”Når pigerne møder kvindelige medarbejdere, forskere eller studerende, de kan spejle sig i, og får konkret indblik i deres fag, åbner det pigernes øjne for de spændende muligheder i en fremtid inden for teknologi og naturvidenskab. Derfor gør det en kæmpe forskel, når virksomheder og uddannelsesinstitutioner åbner dørene.”, lyder det fra Maiken Lykke Lolck, konstitueret direktør i Naturvidenskabernes Hus.

Mens HTX-pigerne fra 2. og 3. g er værter for de 54 piger fra 8.klasse, er pigerne fra 1.g på virksomhedsbesøg på Grundfos i Bjerringbro, hvor de bl.a. skal møde kvindelige rollemodeller, der fortæller om deres arbejde med bæredygtig teknologi. Samtidig med at pigerne fra HTX Silkeborg bliver klogere på naturvidenskab, IT og teknologi, benytter skolens drenge dagen til at udvikle ideer til, hvordan gymnasiet kan blive mere bæredygtigt og grønnere i fremtiden.


FAKTA

  • I Danmark er der behov for, at flere unge tager uddannelser inden for IT, teknologi og naturvidenskab, eftersom virksomhederne mangler kvalificerede medarbejdere.
  • Kvinder er særligt underrepræsenterede inden for STEM-uddannelserne (Science, Technology, Engineering og Math), hvor tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at kvinder udgør 32 pct. af de optaget elever inden for disse fagområder.
  • Tal fra Danmark Statistik viser, at antallet af STEM-studerende næsten er fordoblet mellem 2008 og 2018, men tallene viser samtidig, at fordeling på omkring 70 pct. mænd og 30 pct. kvinder er uændret i samme periode.