HTX Silkeborg: Grønt Gymnasium, Grøn fremtid

17.december 2019

HTX Silkeborg har taget de første skridt i en længere proces mod at blive et Grønt Gymnasium. Siden skoleårets start er der blevet nedsat et miljøråd, og de første initiativer for at blive et mere bæredygtigt gymnasium er allerede gennemført. Men hvad betyder det egentligt at være et Grønt Gymnasium?

 

HTX Silkeborg er ikke et grønt gymnasium – endnu. At opnå titlen som et Grønt Gymnasium er nemlig en længere proces, hvor skolen gennem en prøveperiode på ét år skal afprøve en række tiltag. Projekt Grønt Gymnasium ledes af Friluftsrådet i Danmark. HTX arbejder på at for at integrere bæredygtighed i undervisningen og i det store hele, at fokusere på bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål.

For at projektet kommer godt fra start har HTX bl.a. nedsat et miljøråd, der i grove træk består af 8 elever, skolens rektor, uddannelsesleder, en pedel og projektets tovholder. Rådet, der primært er drevet af eleverne udtænker, planlægger og udfører i fællesskab forskellige tiltag baseret på skolens tre visioner for at blive mere miljøvenlige og et grønnere gymnasium. Skolen tre visioner lyder:

  • HTX Silkeborg vil omsætte viden til handling gennem inspirerende undervisning.
  • HTX Silkeborg vil skabe en positiv interesse for bæredygtighed og en lyst til forandring i Silkeborg og omegn.
  • Driften af Gymnasiet skal gøre mere bæredygtig, så det kan ses, mærkes og måles.

Selvom projektet er helt nyt for skolen og dens elever, har miljørådet allerede gennemført de første tiltag, der skal bringe skolen nærmere titlen. Det første tiltag, som rådet udtænkte var at opstille beholdere, hvor eleverne kan samle pantflasker. Pengene fra pantflaskerne går naturligvis til rådet, så der på længere sigt er midler til at udføre flere og større tiltag. Dette tiltag er skabt af eleverne selv på den første fælles projektdag d. 2. oktober 2019, hvor hele gymnasiet arbejdede med dét at blive et grønt gymnasium. Eleverne i miljørådet har også designet et logo og skabt en kampagne, der skal få lærere og elever til at bruge søgemaskinen Ecosia, som bruger overskuddet fra dine søgninger til at plante træer rundt omkring i verden. På længere sigt har miljørådet et ønske om eventuelt at udskifte alle skolen elpærer til LED-pærer, sådan at der bliver sparet på strømmen. Et andet ønske er på sigt at sænke vandtrykket i skolens vandhaner, sådan at såvel elever som lærere er med til at bruge mindre vand til f.eks. at vaske hænder.

Om HTX Silkeborg bliver en grøn gymnasieskole bliver først offentliggjort, når skoles prøveperiode slutter en gang i det nye år. College360 støtter op om HTX Silkeborgs nye initiativ og glæder sig til at følge med i skolen proces for at blive et grønt gymnasium.

 

Miljørådets logo er udarbejdet af eleverne selv og designet af Marcus Mogensen fra 3.g.