Teknisk Gymnasium i Silkeborg får ny rektor

16.december 2019

Hanne Steenberg er pr. 1. december 2019 tiltrådt som ny HTX rektor på Teknisk Gymnasium Silkeborg. College360 glæder sig over at have fundet en stærk profil til at stå i spidsen for udviklingen af HTX i de nye rammer på Bindslevs Plads i midtbyen.

Ny rektor for HTX med solid erfaring i bagagen

Hanne Steenberg er 51 år, uddannet som cand. mag. i fransk og spansk med efteruddannelse inden for vejledning og ledelse. Hun kommer fra en stilling som afdelingsleder af Tværgående Enhed for Læring i Horsens Kommune og afløser tidligere rektor Peter Grønlykke, som har fået nyt job som uddannelsesdirektør på Aarhus Tech. Med sig i bagagen har Hanne Steenberg derudover godt 5 års erfaring som rektor for HHX og HTX på Learnmark i Horsens.

Vi glæder os på College360 over ansættelsen af en HTX rektor med en solid erfaring med strategisk og pædagogisk ledelse” udtaler Direktør for College360 Henrik Toft. ”Vi tror, at Hanne med sin erfaring og personlighed vil bidrage positivt til profileringen af HTX i Silkeborg og til udviklingen af et stærkt midtbygymnasium”.

Kvaliteten i undervisningen som det bærende

Hanne Steenberg ser som ny rektor frem til at gå i spidsen for udviklingen af Teknisk Gymnasium Silkeborg som en del af et nyt, fælles erhvervsgymnasium. ”Jeg glæder mig til at være med til at profilere og synliggøre HTX uddannelsen over for de unge, deres forældre og erhvervslivet i Silkeborg og omegn”, fortæller Hanne Steenberg. ”Kvaliteten i undervisningen er bærende for mig. Der er et stort behov for at uddanne flere unge inden for det naturvidenskabelige og tekniske område, og netop HTX er godt springbræt til videreuddannelse og karriere inden for disse felter, fordi eleverne arbejder meget projekt- og procesorienteret i fagene på HTX og derfor er rigtigt godt klædt på, når de kommer ud i erhvervslivet.”

To stærke gymnasier samlet i midtbyen

HTX flyttede i oktober 2019 fra lokalerne på det tidligere Teknisk Skole Silkeborg på Kejlstrupvej 87 til Bindslevs Plads 1, hvor de nu bor sammen med Handelsgymnasiet. College360s erhvervsgymnasiale campus i midtbyen samler således de 3 årige erhvervsgymnasiale uddannelser, som kvalificerer til optag på de videregående uddannelser. Handelsgymnasiet (HHX) tilbyder studieretninger inden for økonomi, markedsføring og internationale forhold, mens Teknisk Gymnasium (HTX) tilbyder studieretningerne Science, Biotech, Innovation, IT og Idræt og Sundhed. Godt 900 gymnasieelver har nu deres daglige gang på Bindslevs plads.

 

Rektorer ser stort potentiale i samarbejde

Jeg ser stort potentiale i stærkt erhvervsgymnasium”, udtaler Hanne Steenberg .”Et stærkt samarbejde på tværs af uddannelserne HHX og HTX vil give mulighed for at styrke udbuddet af valgfag og spændende tværfaglige projekter, men det vil især have en positiv betydning socialt og kulturelt, hvor vores naboskab er med til at skabe et godt og mangfoldigt gymnasialt studiemiljø. Vi skal i det fælles erhvervsgymnasium have øje på det forskellige DNA på de to uddannelser, og jeg ser store muligheder for eleverne i at have små fællesskaber i det store fælleskab. Elevernes trivsel er vigtig for deres læring og fastholdelse, og her er det er min erfaring, at relationerne har enormt stor betydning. Det gælder relationerne til andre elever, men også, at undervisere, administrativt personale og ledelse indgår i fornuftige og professionelle relationer med de unge og optræder som rollemodeller. Vi skal vise, at vi vil dem.”

På Handelsgymnasiet glæder rektor Jens Ditlev Hansen sig også over de nye muligheder, som sammenflytningen af de gymnasier giver. ”Jeg ser frem til samarbejdet med Hanne om at skabe faglige synergier på tværs af de to uddannelser og udvikle innovative projekter, hvor de to uddannelsers kernefaglighed bringes i spil på nye måder.”

Helt nye laboratorie- og værkstedsfaciliteter på Bindslevs Plads

College360 bygninger på Bindslevs Plads har over det seneste år gennemgået en gennemgribende renovering for bl.a. at kunne huse HTX-uddannelsen i midtbyen. Renoveringen er endelig færdiggjort omkring 1. januar 2020, hvor eleverne kan se frem til at modtage undervisning i helt nye laboratorie- og værkstedsfaciliteter. Samtidig er der skabt en række nye open learning miljøer, som alle elever får glæde af, når der skal arbejdes med projekter, eller man blot vil mødes på tværs af klasser og uddannelse. I forbindelse med sammenflytningen har der været lagt stor vægt på at skabe et attraktivt gymnasialt studiemiljø, der kan rumme de mange aktiviteter, som de to gymnasier tilbyder eleverne.