Teknisk Gymnasium inviterer lokale piger til Girls Day in Science

Teknisk Gymnasium inviterer lokale piger til Girls Day in Science

26.september 2022

Når det den 5. oktober går løs til den landsdækkende kampagnedag Girls’ Day in Science slår HTX i Silkeborg dørene op og inviterer lokale skole- og gymnasiepiger indenfor.

Til Girls’ Day in Science viser vi pigerne den spændende verden af naturvidenskab, teknologi og IT, der venter dem i danske virksomheder og organisationer. De ser, at teknologi og naturvidenskab betyder noget for mennesker.

HTX deltager også i Girls’ Day in Science og byder lokale piger velkommen til en dag, hvor vi vil vise dem, hvad en karriere inden for Biotech, Teknologi/Design, Science og Kommunikation/IT kan føre til.  

Pigerne skal mødes med rollemodeller, der deler deres personlige historie om uddannelse og karrierevalg, og så får de praktisk erfaring med at arbejde med naturvidenskab og teknologi. Programmet for pigerne kan ses her 

Det er Naturvidenskabernes Hus, der står bag Girls’ Day in Science. Her fortæller direktør og ekspert i piger og STEM, Maiken Lykke Lolck, at dagen betyder meget for pigerne:  

"Vi ser, at pigerne engagerer sig på en anden måde, når de er afsted alene. De træder f.eks. ikke ind i de sædvanlige stereotyper, hvor de måske lader drengene tage over, når der skal undersøges og eksperimenteres. Derudover får de mulighed for at se og opleve, at man kan gøre en kæmpe forskel med naturvidenskabelige kompetencer,” fortæller hun og fortsætter: 
 
“Mødet med rollemodeller hos arrangørerne er også et bærende element i Girls’ Day in Science, fordi vi ved, at det er vigtigt at møde nogen, man kan spejle sig i, når man skal træffe valg om uddannelse.”


Girls’ Day in Science 2022
Girls’ Day in Science er en årlig landsdækkende kampagnedag, hvor virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner over hele landet åbner dørene for flere tusinde piger fra grundskoler og gymnasier indenfor til at arbejde med praktiske og virkelighedsnære aktiviteter inden for STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Her bliver pigerne inviteret indenfor for at deltage i praktiske og virksomhedsrelaterede workshops. Pigerne møder kvindelige medarbejdere og studerende, der fortæller om deres uddannelsesvalg og karrieremuligheder i en verden af IT, teknologi og naturvidenskab.

Evaluering af Girls’ Day in Science 2021
På vegne af Naturvidenskabernes Hus og Teknologipagten har Rambøll Management Consulting gennemført en evaluering af Girls’ Day in Science. Her svarer 86 % af pigerne blandt andet, at det var en god og lærerig dag. For lærernes vedkommende er det 91 %. 74 % af pigerne svarer desuden, at de blev inspireret af rollemodellerne på dagen, og 82 % af pigerne siger, at de har fået indblik i hverdagen på et sted, der beskæftiger sig med naturvidenskab eller teknologi. 71 % siger, at de fik mulighed for at løse spændende opgaver relateret til naturvidenskab eller teknologi. Læs evalueringen her 

Du kan læse mere om uddannelserne på HTX Teknisk Gymnasium i Silkeborg her på siden