Vingummi på skemaet

18.december 2018

På HTX arbejder man altid meget projektorienteret. Det gælder også, når de har studieområde-projekt, hvor 2.års-eleverne har fået dette oplæg til projektet:

”I er efterkommere af de overlevende efter den store atomkrig. Verden ligger i ruiner, der er dog spredte samfund rundt omkring, men de holder sig for sig selv og har begrænset samhandel.

For at skabe en ny civilisation er det nødvendigt at samle verden. En uventet mulighed viser sig, da et velbevaret lager af eksklusiv vingummi fra før krigen dukker op, og alle bliver vilde med det.
Pludseligt har I en eftertragtet vare, der kan byttes til bøger og apparater fra før krigen, og kan finansiere en genopbygning af civilisationen. Men lageret er på vej til at løbe tør…

Jeres opgave er at kopiere den eksklusive vingummi.

I skal opbygge apparater der kan udføre fysiske og kemiske tests af jeres kopier, for at sammenligne deres kvalitet med originalen.

Herudfra skal I optimere jeres kopi, så den ender så tæt på originalen som muligt.”

For at teste om vingummierne er identiske med originalen har eleverne titreret vingummierne. Processen med at genskabe vingummierne har krævet flere analyser og forsøg. Det viste sig eksempelvis, at man ikke skal bruge kartoffelmel til at lave vingummierne med, da de aldrig vil blive faste som modelvingummien.

Udover at finde ud af ingredienser og forholdet mellem disse, har eleverne også strestestet deres vingummier ved at udsætte dem for stræk og pres, og det lykkedes til slut alle grupper at genskabe en vingummi, der var meget tæt på at ligne originalen.