Amokhandlinger

Hvad er 'amokhandlinger'?
Terrorhandlinger, skudepisoder, trusler og øvrige typer af voldshandlinger defineres her som 'amokhandlinger'.

  • Den forebyggende indsats
  • I en krisesituation
  • Efter en krisesituation