Bombetrussel

Telefonisk trussel

Ved modtagelse af telefonisk bombetrussel - og andre telefoniske trusler:

 1. Bevar roen
  • Tal roligt med den, der truer.
  • Få evt. andre til at alarmere politiet.
 2. Notér
  • Notér den rette ordlyd af meddelelsen og prøv at holde samtalen i gang.
  • Registrér så mange oplysninger som muligt:
   • Er det en mand/kvinde?
   • Siger stemmen noget om personens alder?
   • Har personen en særlig accent?
 1. Tal med den truende
  • Prøv at få oplyst:
   • Hvornår vil bomben sprænge?
   • Hvor er bomben anbragt?
   • Hvordan ser bomben ud?
   • Hvad er motivet?
   • Hvem står bag truslen?
  • Forsøg at trække tiden ud - spørg igen.
 2. Orientér og alarmér
  • Informér nærmeste leder.
  • Lederen kontakter politiet på 112 og College360's telefon via alarmeringsnummer 75 360 360 eller vagt telefon : 21 66 18 61
  • Kan du ikke komme i kontakt med en leder – ringer du selv!
  • Politiet afgør, om bygningen skal evakueres, med mindre at du skønner, at truslen er så akut, at evakuering ikke kan afvente politiets afgørelse (hvis du fx kan se en bombe).
 3. Varsling
  • Politiet beslutter hvilken form for varsling, der skal benyttes.
  • Orientér politiet om de muligheder, der er for varsling i bygningen.
 4. Evakuering

 

Brev eller mail med trusler
Ved modtagelse af brev eller mail med trusler om f.eks. bombesprængning, kontaktes den nærmeste leder. Nærmeste leder kontakter politiet, som beslutter, hvad der følgende skal ske. Det er i den forbindelse vigtigt at informere politiet om hvilke aktiviteter der er på stedet. Det kunne være:

 • Møder med kontroversielt indhold.
 • Besøg af kontroversielle personer.
 • Eksamen
 • Andre større arrangementer, hvor en evakuering vil kunne medføre stor ulempe.

Husk også at ringe til College360's alarmeringsnummer 75 360 360 el. vagttelefon 21 66 18 61