I tilfælde af brand

 1. Stands om muligt branden.
  Tag ingen risici.
  Anmod evt. om kollegial assistance.
  Forsøg at bekæmpe ilden med brandslukningsudstyr fra brandskabet
  Forsøg at afspærre området for uvedkommende.

 2. Alarmér brandvæsen på 112 eller tryk glasset ind på brandalarmen
  Følg instruksen for alarmering.
  Modtag brandvæsnet på stedet.

 3. Evakuér.
  Følg instruks for evakuering.
  Benyt ikke elevatorer.

 4. Begræns spredning af brand.
  Hvis det er muligt - luk døre, vinduer og porte.
  Hvis det er muligt - fjern brandfarligt oplag (trykflasker og kemikalier).
  Fjern eller afbryd brandkilde.

 

 • Brandbekæmpelse
 • Brandslukningsudstyr