IT-nedbrud

Hvis man oplever et IT-nedbrud, skal man kontakte sin lokale IT-support, der vil vurdere problemets omfang.