Ulykke

Førstehjælp

 1. Skab sikkerhed; stands ulykken.
 2. Vurdér personen (ABC-sikring).
  Airways (fri luftveje)
  Breathing (vejrtrækning)
  Circulation (kredsløb og hjerte)
 3. Giv livredende førstehjælp.
 4. Tilkald hjælp. For ekstern assistance, ring 112 – mød ambulancen ved indgangen og vis vej.
 5. Giv almindelig førstehjælp.
 6. Ring, om muligt, til College360´s alarmeringsnummer 75 360 360 el. 21 66 18 61
   
 • Safety Points og Hjertestarter
 • Kurser i førstehjælp
 • Forebyg / anmeld arbejdsulykker