Varsling og alarmering

Varsling

Der er forskel på varslingstyperne i de enkelte bygninger på College360. Det er vigtigt, at den enkelte forholder sig til, hvilken varslingstype, der er i det område, man opholder sig i. I enkelte bygninger er der ingen varsling. I de bygninger, hvor der er varsling, opereres der med 2 typer af varsling:

  1. Tone-varsling
  2. Tale-varsling

Ved de mest benyttede indgangsdøre er der opsat skilte med information om varslingstype for den pågældende bygning.

Alle opsatte brandtryk er forsynet med information om, hvorvidt aktiveringen af brandtrykket alarmerer brandvæsenet, eller om enheden selv skal kontakte brandvæsenet. 

Læs mere om College360 Evacuate

 

Alarmering

1. Ring 112

2. Igangsæt evakuering
3. Ring til College360's alarmeringsnummer: 75 360 360 el. 21 66 18 61

Alle kan ringe til College360's alarmeringsnummer i tilfælde af ulykker og livstruende situationer. Nummeret træder ikke i stedet for alarmering til 112, som altid skal kontaktes først. 

Når man ringer til alarmeringsnummer vil College360's interne alarmering aktiveres og krisestab i det omfang, det skønnes relevant.

College360's alarmeringsnummer vil også fremgå af alarmeringsinstruksen, som hænger i alle bygninger på College360.

Hvis alarmeringsinstruksen mangler hos jer, kan den downloades her fra siden. Alarmeringsinstruksen printes på almindeligt A4-papir. Den enkelte instrukser er tilføjet med følgende adresseoplysninger.

  • Navn på lokalitet
  • Bygningsnummer eller bogstav og etage
  • Den fulde postadresse (vejnavn, postnummer, by)
  • GPS-koordinater

Alarmeringsinstruksen er statisk med undtagelse af adresseangivelse af, hvor den specifikke instruks er opsat, således at de tilkaldte beredskabsenheder hurtigst muligt kan finde frem til rette sted.

Alarmeringsinstruksen vil, i de områder, hvor der ikke er fast tilknyttet personale, som udgangspunkt være placeret ved opsatte Safety Points.

Alarmeringsinstruksen vil, i de områder, hvor der er fast tilknyttet personale, være placeret i forbindelse med evakueringsudstyret (veste og instrukser).

Alarmeringsinstruksen er indarbejdet i alle undervisningslokaleinstrukser, der er opsat i undervisningslokaler og mødelokaler på College360.