Information til arbejdsmiljøudvalg

Hjemmesiden om beredskab er College360’s overordnede og samlede beredskabsplan. Den er godkendt af myndighederne og indeholder relevante fælles vejledninger og instrukser om forhold vedrørende alarmering, brand, ulykke, evakuering mv.

Almindelige undervisningslokaler og kontorer vil som udgangspunkt være dækket af den generelle beredskabsplan og de planer der er lavet for alarmering og evakuering.  

Der henledes opmærksom på at enkelte undervisningsafdelinger med særlig kemi, udstyr m.m kan have lokale beredskabsplaner

Beredskabsplanen ajourføres 1 gang om året af arbejdsmiljøorganisationen.

  • Møde i det lokale arbejdsmiljøudvalg
  • Evakueringsøvelser
  • Risikoanalyse