Intern alarmering

I tilfælde af en krisesituation orienterer du College360's call center på tlf. 20 81 14 82.

Call centeret vil herefter vurdere, om krisevagt og eventuelt College360’s krisestab skal aktiveres.

Opkaldet til College360's alarmeringsnummer sker efter en eventuel alarmering til 112.

Aktivering af krisestaben

1. Krisemeldingen meldes ind til College360´s alarmeringsnummer 20 81 14 82.

2. Call centeret kontakter krisevagten.

3. Krisevagten kontakter kontaktpersonerne inden for drift, kommunikation og ledelse.

4. De tre kontaktpersoner kontakter herefter lederne inden for de respektive områder.

5. Lederne udpeger personer til krisestab og kriseindsatsgruppe på åstedet.

6. Lederne indkalder det nødvendige personale fra egen afdeling.

7. Lederne orienterer resten af organisationen og eksterne interessenter.

8. Direktøren indkalder støttefunktioner mht. opretholdelse af driften (business continuity) og indkalder evt. beredskab til møde og udpeger kriseindsatsgruppe.

Krisevagten og kontaktpersonerne består af en pulje af udvalgte personer. Den person, som først kan kontaktes, påtager sig rollen som krisevagt og/eller kontaktperson.

 

Se telefonkæden

 

Telefonkæde oversigt