Krisestab og kriseindsatsgrupper

Når det via telefonkæden er fastslået, hvilke personer der er til stede, nedsættes – efter behov – en krisestab og en eller flere kriseindsatsgrupper.

Alt efter krisens beskaffenhed kan krisestab og kriseindsatsgruppe være bemandet delvist eller fuldt ud som beskrevet nedenfor eller tilføres ekstra ressourcer. Krisestabens og kriseindsatsgruppens medlemmer skal være kontaktbare, og direktøren afgør, om krisens beskaffenhed nødvendiggør, at krisestaben skal samles fysisk.

Når myndighederne (politi, brandvæsen) er til stede på åstedet, fungerer en myndighedsperson som øverste leder af kriseindsatsen og træffer beslutningen om alle sikkerhedsforanstaltninger såsom igangsætning af evakuering m.v.

  • Krisestaben
  • Kriseindsatsgruppen