Vejledninger til nøglepersoner og personalegrupper

Her finder du vejledninger til brug i krisesituationer følgende nøglepersoner og personalegrupper:

Særlige kriseroller
Krisevagt
Kontaktperson for drift
Kontaktperson for kommunikation
Kontaktperson for ledelsen

Permanente funktioner
Call center
Tekniske chefer, fakulteter
Driftsinspektør
College360's presse- og kommunikationschef
Direktøren
Ledelsen (rektor, prorektor og dekaner)
Ledere (institutledere, centerledere, vicedirektører m.fl.)

Personalegrupper
Driftspersonale (Bygninger)
Omstillingen
Kommunikationsmedarbejdere

 

 

College360's alarmeringsnummer: 20 81 14 82

Akut situation?

  • VÆR BEREDT – sørg for en åben og opladet mobiltelefon.
  • HUSK DIT BAGLAND – orientér dem, som kan komme til at vikariere for dig. 
  • OVERVEJ din påklædning til udendørs ophold.
  • VED AKTION – aflys aftaler, og orientér dit bagland (arbejde og hjemme).
  • UDTAL dig alene til pressen efter aftale med College360´s kommunikationschef.