College360 & Co

College360 er tæt forbundet med sin omverden og ser samarbejde som udviklende for organisation, medarbejdere og elever. Skolen har mange gode samarbejdsrelationer lokalt, nationalt og internationalt.

Som stor erhvervsskole er College360 en del af et kæmpe netværk af uddannelsesinstitutioner og organisationer, som samarbejder om f.eks. udvikling af nye læringsformer, bedre læring for flere etc. Vi indgår således i en lang række, spændende projekter og samarbejder med dette fokus.

Da skolen har et erhvervsrettet fokus, er vi dagligt i en tæt dialog med det erhvervsliv, som er med til at uddanne og aftage vores elever. Det sikrer, at vi følger med de behov for kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Vi har stor glæde af dette samarbejde, da mange virksomheder stiller sig til rådighed for virksomhedsbesøg, som oplægsholdere eller som sponsorer. 

Vi lever i en global verden, og det er vigtigt, at vores elever opnår kompetencer til at begå sig i den. Derfor har College360 mange internationale samarbejdspartnere, hvilket giver vores elever mulighed for at udvikle deres sproglige og kulturelle kompetencer, samtidig med at udlandsophold bidrager til deres personlige udvikling og dannelse.