Eksterne samarbejdspartnere

College360 indgår i en række samarbejder med eksterne partnere: 

Økologisk omlægning - i tanke, ord og handling

Formålet med projektet er at medvirke til omlægning til økologi inden for plejecenterområdet i Silkeborg og Syddjurs Kommune og derved bidrage til den nationale Økologiske Handlingsplan, hvor målsætningen er 60-90% økologi i de offentlige køkkener i 2020.

Det er intentionen, at økologiprocenten i plejecentrene skal øges til 25% i 2017 og at den nationale målsætning på de 30-60% økologi allerede skal nås i 2018, samt 60-90% i 2020.

Projektet er støttet af:

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”.

Læs mere her: https://ec.europa.eu/agriculture/index_da