Kvalitet på College360

Alt, hvad vi foretager os, understøtter, at vi uddanner vores elever fagligt og er med til at forme dem socialt og personligt. Vi møder vores elever med åbenhed, involvering, respekt, ambitioner og engagement.

Formålet med vores systematiske evaluering er at sikre det bedst mulige faglige udbytte for den enkelte elev. Evalueringen skal danne grundlag for løbende udvikling af pædagogisk praksis, herunder støtte til elevernes faglige udvikling samt fokus på et godt studiemiljø og høj elevtrivsel. Vi har udformet en kvalitetssystematik for at understøtte, videreudvikle og dokumentere skolens kvalitet.