Kvalitet for Efteruddannelse

Her udbydes en lang række kurser og efteruddannelse, både til privatpersoner og virksomheder. Læs mere om kurser og efteruddannelse på College360

På College360 arbejder vi løbende med kvalitetsudvikling, for at sikre høj tilfredshed hos elever, medarbejdere, aftagere og samarbejdspartnere.

Kvalitets systemet og de fastlagte procedurer for evaluering på College360 sikrer overholdelse af de lovmæssige krav, der findes i Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne samt i de gældende bekendtgørelser for de uddannelser, der udbydes på skolen.