Kvalitet for Kompetence360

Kompetence360 er efteruddannelsesafdelingen på College360. Her udbydes en lang række kurser og efteruddannelse, både til privatpersoner og virksomheder. Læs mere om kurser og efteruddannelse på College360

På College360 arbejder vi løbende med kvalitetsudvikling, for at sikre høj tilfredshed hos elever, medarbejdere, aftagere og samarbejdspartnere.

Kvalitetssystemet og de fastlagte procedurer for evaluering på College360 sikrer overholdelse af de lovmæssige krav, der findes i Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne samt i de gældende bekendtgørelser for de uddannelser, der udbydes på skolen.