Kvalitet på Erhvervsuddannelserne (EUD/EUX)

På College360 arbejder vi løbende med kvalitetsudvikling, for at sikre høj tilfredshed hos elever, medarbejdere, aftagere og samarbejdspartnere.

Se Flowdiagram

Kvalitetssystemet og de fastlagte procedurer for evaluering på College360 sikrer overholdelse af de lovmæssige krav, der findes i Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne samt i de gældende bekendtgørelser for de uddannelser, der udbydes på skolen.

  • Handlingsplan for øget gennemførelse
  • Ordensregler
  • Undervisningsmiljøvurdering
  • Deltagerbetaling
  • Selvevaluering