Antimobbestrategi

Formål

 • Hvad forstår vi ved mobning?
 • Hvad er digital mobning?
 • Kender vi omfanget af mobningen på vores skole?

Status

 • Kender vi omfanget af mobningen på vores skole?

Forebyggelse

 • Hvad gør vi for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke til mobning?
 • Hvad er elevernes rolle?
 • Inddrager vi forældrene- og i givet fald hvordan?
 • Hvordan og hvornår bruges ressourcepersoner (Kontaktlærer, mentor, vejleder, mv.) i det forbyggende arbejde?
 • Hvordan opdager vi eventuel mistrivsel hos én eller flere elever?

Indgriben

 • Hvordan griber vi ind, hvis vi oplever mistrivsel hos én eller flere elever?
 • Hvad gør vi helt konkret, når der er mistanke om mobning?
 • Hvem kan elever, ansatte og forældre henvende sig til med spørgsmål vedrørende elevernes sociale trivsel?

Ledelsens rolle

 • Hvornår går ledelsen ind i konkrete problemstillinger?